Monitieteinen aikakauslehti

Tiede & edistys on Tutkijaliiton julkaisema monitieteinen ja kriittinen aikakausjulkaisu. Se seuraa erityisesti yhteiskuntatieteitä ja filosofiaa, mutta myös historiaa, kirjallisuudentutkimusta, estetiikkaa, uskontotiedettä sekä ympäristötieteitä. Tieteellisten artikkeleiden ja kirja-arvostelujen lisäksi lehden palstoilta löytyy myös monipuolista tiede- ja tutkimuspoliittista keskustelua. Lehti on ilmestynyt vuodesta 1976 lähtien.

Tiede & edistys on referee-julkaisu eli kaikki lehdessä julkaistavat tutkimusartikkelit valitaan tieteellisin perustein ja ne käyvät läpi vertaisarvioinnin.

 va tunnus 21

Tiede & edistys -lehdessä julkaistut artikkelit ovat vuoden viiveellä sähköisesti saatavilla yliopistokirjastojen ELEKTRA-julkaisupalvelun kautta.

 

Artikkelit 4 / 2018

271 Ville Suuronen Carl Schmittin viholliset: erottelu ystävään ja viholliseen individualismin ja universalismin kritiikkinä tiivistelmä

306 Mikko J. Virtanen Moniäänisyyden ja tahdikkuuden välissä: eettisyys ETENEn neuvottelukuntatyössä tiivistelmä

Uusin lehti

tiedejaedistys-etukansi-4 2018 nettiin

JULKAISIJA

Tutkijaliitto

Login Form