Ajankohtaista

Pandemia - Tiede & edistyksen kirjoittajakutsu

 InteriorOfRedCrossHouseOfUSGeneralHospitalNewHavenCT-ca1918-LC20176686631

Lähetä meille lyhyt pandemia-aiheinen abstrakti 8.5.2020 mennessäKirjoittajakutsu
Pandemia-teemanumero

 
Maailmanlaajuisen pandemian puhkeamista oli ennakoitu jo pitkään. Silti koronavirus yllätti valtiot, poliittiset päättäjät, median, kansalaiset ja myös
tutkimusmaailman. Koronapandemia muuttaa merkittävästi käsityksiä talouden, valtioiden, globalisaation ja demokratian merkityksistä. Samalla se ravistelee perustavasti esimerkiksi uhkaavan ekokriisin seurauksena jo isossa murroksessa olleita kokemuksia ja käsityksiä maailmasta, ihmisten yhteiselosta sekä ihmisyhteisöjen ja luonnon vuorovaikutuksesta.

Koronapandemiasta kirjoitetaan parhaillaan valtavasti, ja uusia poliittisia ratkaisuehdotuksia ja teoreettisia näkökulmia ehdotetaan ja koetellaan päivittäin. Tällä hetkellä on hyvin todennäköistä, että pandemian aiheuttaa pahimman talouslaman sitten 1930-luvun. Poikkeustilan aiheuttaman talouden kriisin yhteiskunnallisia, poliittisia ja kulttuurisia kokonaisvaikutuksia voidaan toistaiseksi vain valistuneesti arvuutella. Selvää on, että pelkkä reagointi talouden tai poliittisen päätöksenteon ongelmiin ei riitä: kun pandemian on sanottu järisyttävän sekä liberaalin oikeusvaltion perustavia periaatteita että sen poliittista kulttuuria, tämän kokonaisvaltaisen yhteiskunnallisen murroksen ymmärtämiseksi tarvitaan uudenlaisia poikkitieteellisiä ja kokonaisvaltaisia näkökulmia.

*

Tiede & edistys liikkuu tiiviisti pandemiakriisin analysoinnin ja tutkimuksen virrassa kokoamalla yhteen Pandemia-teemanumeron. Kutsumme tarjottavaksi vertaisarvioitavia tutkimusartikkeleita (8000 sanaa) tai muita puheenvuoroja (max. 4000 sanaa), jotka tarttuvat koronan aiheuttamaan ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen muutokseen teoreettisesti ja käsitteellisesti kiinnostavista ja kriittisistä näkökulmista. Tervetulleita ovat niin teoreettiset kuin empiiriset tutkimukset ja katsaukset. Erityisesti kannustamme poikkitieteelliseen tarkasteluun, jossa ei tehdä lähtökohtaista eroa esimerkiksi talouden, yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tai filosofian näkökulmiin.

Kirjoittajille tarjotaan mahdollisuus julkaista tekstiensä varhaisempia versioita Tutkijaliiton ja Tiede & edistyksen blogissa. Blogi on ollut aktiivinen koronapandemian leviämisen ensimetreiltä saakka, ja tarkastelee kriittisesti erityisesti koronan herättämiä kansainvälisiä yhteiskuntateoreettisia puheenvuoroja. Myös osa numeroon päätyvistä teksteistä julkaistaan pääasiassa avoimesti Tiede & edistyksen -sivuilla.

Esittele näkökulmasi lyhyellä abstraktilla (max. 200 sanaa) ja lähetä se osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. perjantaihin 8.5.2020. mennessä. Ilmoitamme numeroon valituista teksteistä viimeistään 23.5. Vertaisarvioitavien ja pidempien puheenvuorotekstien lopullinen deadline on 16.8.2020.

Lisätietoja numeron toimittajilta:

Ari Korhonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Aleksi Lohtaja, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tero Toivanen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tiede & edistys: http://www.tiedejaedistys.fi/

Tutkijaliitto: https://tutkijaliitto.fi/

 

Tero Toivasesta Tiede & edistyksen uusi päätoimittaja

 Päätoimittaja Tero Toivanen - Tiede & edistys

”Tarvitsemme laajan kirjon humanistisia ja yhteiskunnallisia tutkimusaloja ongelmien syvälliseksi ymmärtämiseksi.”


Valtiotieteen tohtori Tero Toivanen on valittu Tiede & edistyksen uudeksi päätoimittajaksi tammikuusta 2020 alkaen. Hän jatkaa oikeusfilosofian dosentti Ari Hirvosen työtä monitieteisen tiedejulkaisun luotsaajana. Historiaa ja poliittista taloutta tutkiva Toivanen työskentelee ympäristökriisien yhteiskunnallisiin vaikutuksiin keskittyvässä BIOS-tutkimusyksikössä ja Suomen Akatemian WISE-hankkeessa.

Uuden päätoimittajan johdolla Tiede & edistys kehittää monitieteistä otettaan ja pyrkii nostamaan kotimaisen tieteellisen debatin määrää ja tasoa. Tavoitteena on lehden muuttaminen avoimeksi tiedejulkaisuksi vuonna 2021.

Tiede & edistys on perinteikäs monitieteinen ja kriittinen tiedejulkaisu, joka on toiminut monipuolisen yhteiskuntatieteellisen, filosofisen ja humanistisen tutkimuksen alustana jo vuodesta 1976. Lehteä toimittaa päätoimittajan ja toimitussihteerin ohella monitieteinen ja tieteellisesti meritoitunut toimituskunta.

Päätoimittajan tavoite on kehittää lehteä aktiiviseksi monitieteiseksi keskusteluyhteisöksi. ”Tarkoituksena on lisätä esimerkiksi poliittisen talouden, historian ja yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen näkökulmia ja osaamista. Samalla pidämme kiinni lehden korkeatasoisesta yhteiskuntateorian muodostamisen perinteestä”, Toivanen toteaa.

Toivasen tutkimustyö taloudellisten ja ekologisten kysymysten parissa tarjoaa tukea aikakautemme polttaviin haasteisiin vastaamisessa.

”Aikaamme leimaavat vakavat taloudelliset, poliittiset ja ekologiset ongelmat. Tarvitsemme laajan kirjon humanistisia ja yhteiskunnallisia tutkimusaloja ongelmien syvälliseksi ymmärtämiseksi. Akuutista ekologisesta kriisistä huolimatta taloudellinen ja poliittinen ajattelu rakentuu edelleen totunnaisille olettamuksille siitä, miten yhteistä elämää tulisi järjestää. Uutta luova, radikaali ja hankala ajattelu rakentuu paljolti tieteenalojen ja teorioiden rajapinnoilla, ja juuri tällaiselle tutkimukselle ja ajattelulle Tiede & edistys pystyy tarjoamaan tilaa.”

Tiede & edistys on sitoutunut ylläpitämään suomenkielisen tieteellisen ajattelun perinnettä. Erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen tutkijat tarvitsevat aikaa ja tilaa käsitellä kiistanalaisia kysymyksiä, synnyttää käsitteitä ja etsiä näkökulmia myös omalla äidinkielellään kriittisessä vuorovaikutuksessa ympäröivän tiedeyhteisön ja yhteiskunnan kanssa.

Tutkimusartikkelien lisäksi Toivanen haluaa tarjota tilaa laadukkaille ja ennakkoluulottomille puheenvuoroille, jotka tarttuvat ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja tiedepoliittisiin kiistoihin: ”Toimituksena pyrimme myös tietoisesti laajentamaan tällaisia puheenvuoroja kriittiseksi vuorovaikutukseksi kirjoittajien ja laajemman tiedeyhteisön kesken.”


Lehden tavoitteena on muuttua avoimeksi tieteelliseksi julkaisuksi vuoden 2021 alusta sekä nopeuttaa ja tehostaa toimitus- ja julkaisuprosessia. Edellytykset uudistukselle tarjoaa vuoden alussa toimitussihteerin tehtävissä aloittanut Kimmo Kallio, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus niin akateemisista julkaisuista kuin muusta kustannusalasta.

Tiede & edistystä julkaisee vuonna 1976 perustettu monitieteinen tutkimustyön harjoittajien yhdistys Tutkijaliitto - forskarbundet i Finland ry. Lehden sisällöstä vastaa Tiede & edistyksen toimituskunta. Tutkijaliitto on Tieteellisten seurain valtuuskunnan sekä Tiedekustantajien liiton jäsen.

tiedejaedistys.fi

Lisätietoja

Tero Toivanen, päätoimittaja
Tiede & edistys
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kimmo Kallio, toimitussihteeri
Tiede & edistys
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Vuoden Tiedekynä -palkinto Tiede & Edistyksen artikkelille

 

Vuoden Tiedekynä -palkinnon voittaja-artikkeli tarttuu ikäepäilyn kulttuuriin maahanmuuton hallinnassa


Koneen Säätiön 25 000 euron suuruisen Vuoden Tiedekynä -palkinnon saa tänä vuonna dosentti Anna-Maria Tapaninen artikkelillaan "Rajalla laboratoriossa: iän arviointia, iän määrittämistä ja ikämääräyksiä", joka on ilmestynyt Tiede & Edistys -lehden numerossa 3/2018.

Artikkeli käsittelee iän määrittämistä tilanteissa, joissa turvapaikkaa hakevilta nuorilta puuttuvat luotettavina pidetyt asiakirjat. Tapaninen osoittaa, kuinka viranomaiset kohtelevat epävarmaa tietoa iästä täysin varmana tietona, vaikka ikäanalyysit ovat kiistanalaisia ja niihin liittyy suurta tulkinnanvaraisuutta. Iän määrittelystä onkin tullut yksi työkalu Suomen tiukan turvapaikkapolitiikan noudattamisessa. Tiedekynä-palkinnon saajan valitsi 14 ehdokkaan joukosta emeritaprofessori Riitta Jallinoja.

"Iän arvioinnista ei ole aiemmin julkaistu yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia Suomessa eikä muuallakaan vaan ainoastaan kapea-alaisia selvityksiä. Artikkeli perustuu monipuoliseen haastatteluaineistoon ja kirjallisiin lähteisiin. Tapaninen on haastatellut maahanmuuttoviranomaisia, oikeushammaslääkäreitä ja geneetikkoja, kansalaisjärjestöjen asiantuntijoita ja asianajajia sekä asianosaisia. Lisäksi hän on tutkinut hallinnollisia dokumentteja ja oikeuden päätöksiä."

Lue palkintoperustelut kokonaisuudessaan sekä voittaja-artikkeli Koneen säätiön uutisesta.

Avoin kirjoituskutsu - Humanismin suuntia

Humanismista on vaikea saada otetta. Se viittaa yhtäältä joukkoon filosofisia suuntauksia ja kantoja, toisaalta joukkoon tutkimus- ja koulutusaloja, joiden määrä on historian kuluessa vaihdellut. Klassisiin ihmistieteisiin on kapeimmillaan luokiteltu vain klassisten kielten, retoriikan, filosofian, historian ja runousopin tutkijat. Myöhempinä aikoina humanistisilla tieteillä on viitattu kaikkiin kulttuuria ja yhteiskuntaa käsitteleviin  tieteenaloihin. Humanististen tieteiden kirjoa yhdistävinä tekijöinä mainitaan usein joukko humanismia edustavia ihanteita, kuten kriittinen ja itsenäinen ajattelu, tieteellinen rationaalisuus, eettisyys, oikeudenmukaisuus ja toisten kunnioittaminen.

Kuuluisassa kasvatusfilosofisessa humanististen tieteiden apologiassaan Talouskasvua tärkeämpää (2011) Martha Nussbaum pitää humanististen tieteiden roolia jopa välttämättömänä demokratian ja hyvän elämän kannalta. Humanismissa onkin kyse perustavasta, mutta historiallisesti muuttuvasta kytkennästä oikeanlaisen koulutuksen, maailmankuvan ja toiminnan välillä. ”Humanismi ei ole mikään historiallinen vakio. Kysymys, mitä humanismi on, on ikuisesti avoin. Jokaisen aikakauden on yritettävä vastata siihen omalla tavallaan,” totesi Georg Henrik von Wright vuonna 1976 pitämässään esitelmässä ”Humanismi – taisteleva elämänasenne”.

Mutta onko humanisteilla yksinoikeus humanismiin? Tekeekö tietynlaisten tieteellisten ongelmien tutkiminen humanisteista parempia ihmisiä? Humanismiin ja humanistisiin tieteisiin liitetyt eettiset ja kulttuuriset ihanteet eivät ole tänä päivänä selviö. Teoreettisen humanismikritiikin juuret ulottuvat pitkälle edeltävälle vuosisadalle – meidän aikanamme tämä toteutuu eläinoikeus- ja ympäristöaktivistien ihmiskeskeisyyteen kohdistamassa kritiikissä. Samaan aikaan humanismista käydyn filosofisen debatin kanssa humanistisen tutkimuksen asema ja arvostus on muuttumassa, tarkasteltiinpa sitten tutkimusrahoitusta, yliopistopolitiikkaa tai julkisessa keskustelussa esitettyjä näkemyksiä humanistisen tutkimuksen merkityksestä. Digitaaliset ihmistieteet uudistavat humanististen tieteiden käytäntöjä ja tutkimuskysymyksiä, ja humanististen tieteiden piirissä syntyneet kysymyksenasettelut voivat laajeta myös luonnontieteiden puolelle, kuten ihmismaantieteessä tai monitieteisessä kertomuksen tutkimuksessa. Olemme tilanteessa, jossa kysymys humanismin suunnasta tai paremminkin suunnista tulisi asettaa uudelleen.

Tiede&Edistyksen Humanismin suuntia -teemanumeroon toivotaan artikkeleita, esittelyjä ja katsauksia, joissa käsitellään humanismia ja humanistisia tieteitä historiallisesti, ideologisten kamppailujen tai tulevaisuuden haasteiden näkökulmasta. Käsiteltäviä aiheita voivat olla esimerkiksi:

  • Humanismin arkeologia: miten humanismi kehittyi?
  • Humanismiin liittyvät ideologiset kamppailut: antihumanismi, posthumanismi ja transhumanismi 
  • Digitaaliset ihmistieteet: paradigman murros? 
  • Humanistiset tieteet vs. luonnontieteet: Mikä on humanistinen itseymmärrys suhteesta luonnontieteisiin?
  • Humanistit ja yliopiston idea: mikä on humanististen tieteiden tulevaisuus Suomessa ja kansainvälisesti?

Toivomme vertaisarvioitavia artikkeleita, tutkimusesittelyjä ja esseemuotoisia kirjoituksia. 

400 sanan abstraktit pyydetään toimittamaan 17.5. 2019 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Sähköpostin otsikkona tulee olla "Humanismin suuntia". Toimituskunta valitsee abstraktien perusteella joukon teemanumeroon suunnattuja tekstejä, joiden kirjoittajia pyydetään toimittamaan valmiit käsikirjoitukset tutustuttavaksi 1.9.2019 mennessä. Tämän jälkeen käsikirjoitukset käyvät läpi normaalin vertaisarviointi- ja toimitusprosessin. 

Teemanumeron toimittamisesta vastaavat Tiina Käkelä ja Karoliina Lummaa. 

Tiede&Edistys/ teemanumero: Humanismin suuntia-teemanumero

 

Humanismista on vaikea saada otetta. Se viittaa yhtäältä joukkoon filosofisia suuntauksia ja kantoja, toisaalta joukkoon tutkimus- ja koulutusaloja, joiden määrä on historian kuluessa vaihdellut. Klassisiin ihmistieteisiin on kapeimmillaan luokiteltu vain klassisten kielten, retoriikan, filosofian, historian ja runousopin tutkijat. Myöhempinä aikoina humanistisilla tieteillä et onvat laajentuneet kattamaanviitattu kaikkiin kulttuuria ja yhteiskuntaa käsitteleviin ät tieteenaloihinat. Humanististen tieteiden kirjoa yhdistävinä tekijöinä mainitaan usein joukko humanismia edustavia ihanteita, kuten kriittinen ja itsenäinen ajattelu, tieteellinen rationaalisuus, eettisyys, oikeudenmukaisuus ja toisten kunnioittaminen. Kuuluisassa kasvatusfilosofisessa humanististen tieteiden apologiassaan Talouskasvua tärkeämpää (2011) Martha Nussbaum pitää humanististen tieteiden  roolia jopa välttämättömänä demokratian ja hyvän elämän kannalta. Humanismissa onkin kyse perustavasta, mutta historiallisesti muuttuvasta kytkennästä oikeanlaisen koulutuksen, maailmankuvan ja toiminnan välillä. ”Humanismi ei ole mikään historiallinen vakio. Kysymys, mitä humanismi on, on ikuisesti avoin. Jokaisen aikakauden on yritettävä vastata siihen omalla tavallaan,” totesi Georg Henrik von Wright vuonna 1976 pitämässään esitelmässä ”Humanismi – taisteleva elämänasenne”.

 

Mutta onko humanisteilla yksinoikeusmonopoli humanismiin? Tekeekö tietynlaisten tieteellisten ongelmien tutkiminen humanisteista parempia ihmisiä? Humanismiin ja humanistisiin tieteisiin liitetyt eettiset ja kulttuuriset ihanteet eivät ole tänä päivänä selviö. Humanistisen tutkimuksen asema ja arvostus on muuttumassa, tarkasteltiinpa tutkimusrahoitusta ja yliopistopolitiikkaa tai julkisessa keskustelussa esitettyjä näkemyksiä humanistisen tutkimuksen merkityksestä. Humanismiin ja humanistisiin tieteisiin liitetyt eettiset ja kulttuuriset ihanteet eivät ole tänä päivänä selviö. Teoreettisen humanismikritiikin juuret ulottuvat pitkälle edeltävälle vuosisadalle meidän aikanamme tämä toteutuu eläinoikeus- ja ympäristöaktivistien ihmiskeskeisyyteen kohdistamassa kritiikissä. Samaan aikaan humanismista käydyn filosofisen debatin kanssa Humanismin ihmiskeskeisyyttä ovat kritisoineet paitsi eläinoikeus- ja ympäristöaktivistit myös humanistitutkijat. humanistisen tutkimuksen asema ja arvostus on muuttumassa, tarkasteltiinpa sitten tutkimusrahoitusta, yliopistopolitiikkaa tai julkisessa keskustelussa esitettyjä näkemyksiä humanistisen tutkimuksen merkityksestä. Digitaaliset ihmistieteet uudistavat hHumanististen tieteiden käytäntöjä ja tutkimuskysymyksiä uudistavat myös digitaaliset ihmistieteet, ja humanististen tieteiden piirissä syntyneet kysymyksenasettelut voivat laajeta myös luonnontieteiden puolelle, kuten ihmismaantieteessä tai monitieteisessä kertomuksen tutkimuksessa.. Olemme tilanteessa, jossa kysymys humanismin suunnasta tai paremminkin suunnista tulisi asettaa uudelleen.humanismi-sana kaipaa kipeästikaipaa kipeästi humanististen tieteiden perinteistä hyvettä – käsitteenmäärittelyä.

AVOIN KIRJOITUSKUTSU: Talous ja ympäristö – kritiikin näkökulmia

Talous on yhteiskunnan ja luonnon välistä aineenvaihduntaa. Tämä on todettu vaihtelevin termein Aristoteleesta lähtien lukemattomina muunnelmina. Aineenvaihdunta on prosessi, joka muuttaa väistämättä molempia osapuolia. Jotta prosessi voisi jatkua, muutokset eivät saa vaarantaa sen perusteita. Ympäristön tila on siis kestävän taloudenpidon olennainen koetinkivi.

Tätä päättelyä on vaikeaa uskottavasti kiistää. Ei kuitenkaan ole itsestään selvää, millainen koetinkivi ympäristö tarkalleen ottaen on. On esitettävä täsmentäviä kysymyksiä: Millaiset ympäristön muutokset johtavat suhteen vaarantumiseen? Mitkä taloudenpidon muodot ja tavat ovat aiheuttaneet, aiheuttavat tai voivat aiheuttaa haitallisia muutoksia? Miten taloudenpitoa tulisi muuttaa? Millaiset muutokset taloudenpidossa ovat mahdollisia? Kuinka nopeasti muutokset ovat mahdollisia?

Edelliset kysymykset kohdistuvat siihen, miten kykenemme ongelmia hahmottamaan. Niiden taustalla on kuitenkin perustavampia kysymyksiä taustanaan se, että sekä talous että ympäristö ovat ”kokonaisuudessaan” suoranaisen havainnoinnin ulottumattomissa. On mahdotonta täsmällisesti sanoa, mitä talous tai ympäristö ”kokonaisuudessaan” käsittää. Tarvitaan teoreettisia jäsennyksiä.

Mutta juuri tästä toteamuksesta seuraa keskeinen ongelma: Mikä on taloutta ja ympäristöä koskevien teoreettisten katsomusten ja materiaalisen todellisuuden suhde? Voimmeko puhua taloudesta ilman teoreettisia sitoumuksia, jotka peittävät ainakin osan talouden materiaalisesta todellisuudesta taakseen? On vaikea erottaa toisistaan talous 'sinänsä' ja taloutta koskevat teoriat, ja siksi myös talouden suhde muuhun luontoon hämärtyy.

Joseph Schumpeter tiivisti suhteen lähes inhorealistisen suoraviivaisesti: ”Tietyn tosiasian tärkeydellä ihmiskunnan hyvinvoinnille ja tuon tosiasian tärkeydellä talousteorian selityspyrkimyksille ei ole mitään suhdetta toisiinsa.” Toteamuksensa hän perusteli talouden omalakisuudella. Schumpeter oli yksi 1900-luvun tarkkanäköisimmistä talousteoreetikoista, mutta ympäristön merkityksen suhteen hän oli sokea: talousteoriat nimittäin useimmiten peittävät niiden luonnon elementtien materiaalisuuden, joihin talous itse asiassa perustuu.

Ympäristöperustaisen kritiikin tulisi ylittää tämä sokea piste. Siihen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ja vakuuttavaa kritiikin näkökulmaa. Vaihtoehtoisia lähestymistapoja on lukuisia. Useat kriittiset näkökulmat ovat saavuttaneet vakaan aseman myös akateemisessa keskustelussa, mutta niiden välillä on myös huomattavia eroja. Näiden näkökulmien esittely, vertailu ja arviointi on ajankohtainen tehtävä.

Kutsumme artikkelitarjouksia Tiede & edistys -lehden teemanumeroon, joka on omistettu ympäristöperustaiselle talouden kritiikille. Kohdennus on vapaa – teemat ovat kirjoittajien itsensä valittavissa. Tavoittelemme yksittäisten kirjoitusten osalta täsmällisyyttä ja kokonaisuuden osalta moninaisuutta: mieluummin monia tarkkoja analyyseja erilaisin perustein kuin yleisluonteista normatiivista voivottelua.

Tiede & edistys on referee-julkaisu eli kaikki lehdessä julkaistavat tutkimusartikkelit käyvät läpi vertaisarvioinnin. Käytössä on anonymisoitu referee-prosessi: julkaisupäätös tehdään kahden ulkopuolisen arvioijan antaman lausunnon perusteella.

Toivomme vertaisarvioituja artikkeleita, tutkimusesittelyjä ja esseemuotoisia kirjoituksia. 400 sanan abstraktit pyydetään toimittamaan 30.9.2018 mennessä osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. . Sähköpostin otsikkona tulee olla "Talouskritiikki". Toimituskunta valitsee abstraktien perusteella joukon teemanumeroon suunnattuja tekstejä, joiden kirjoittajia pyydetään toimittamaan valmiit käsikirjoitukset tutustuttavaksi 15.1.2019 mennessä. Tämän jälkeen käsikirjoitukset käyvät läpi normaalin vertaisarviointi- ja toimitusprosessin. Esittelyjä-erittelyjä-palstalle tarkoitettujen kirjoitusten määräaika on helmikuun loppu 2019.

 Kokonaisuuden toimittamisesta vastaavat Yrjö Haila, Mikko Jakonen ja Tero Toivanen.

Sivu 1 / 4

Uusin lehti

kansi-2020-1

JULKAISIJA

Tutkijaliitto

Login Form