Ajankohtaista

TUTKIJALIITON KRITIIKKIKAHVILA ke 8.5. KLO 19.00

Tutkijaliiton ja t&e:n Kritiikkikahvilat jatkavat toukokuussa 2013 Antikvariaatti Sofiassa

(Vuorikatu 5, Helsinki).

Keskiviikkona 8.5 klo 19.00–20.30 Heta Rundgren ja Aura Sevón kertovat ranskalaisen toisen aallon feminismin keskushahmon, Hélène Cixous’n kirjoituksista, jotka on koottu heidän juuri suomentamaansa teokseen Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia.

Keskustelun puheenjohtajana toimii Merja Hintsa.

*

Aiheesta:

Kirjailija, kirjallisuudentutkija ja feministisen ajattelun kehittäjä Hélène Cixous vaatii (koko)naisvaltaista

muutosta kieleen ja kirjoittamiseen. Manifestiksi kutsuttu feminismin klassikkoteksti ”Medusan nauru”

ja kokonaisuuden jälkimmäinen essee ”Purkauksia”, molemmat alkuaan vuodelta 1975, hahmottavat toisenlaista taloutta, kysyvät mitä olisi naiskirjoitus ja muotoilevat vaihtoehtoja hallintaan, rajaamiseen ja oma(isuude)n kartuttamiseen perustuville periaatteille.

Esseet limittyvät keskenään luoden uusia merkityksiä esimerkiksi naisellisuuden, toiseuden, äänen ja

kirjoittamisen välille. Sanoilla leikkien naiskirjoitus purkaa jähmeitä merkityksiä ja kyseenalaistaa yhdenmukaista länsimaista historiaa. Lukijan tehtäväksi jää jatkaa kirjoittamista ja kokeilla, millaista naiskirjoitus voisi olla.

Hélène Cixous on Paris 8 -yliopiston emeritaprofessori (englanninkielinen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede ja sukupuolentutkimus). Hän opettaa yhä vuonna 1974 perustamassaan nais- ja sukupuolentutkimuksen laitoksessa ja on neljän vuosikymmenen ajan puolustanut aktiivisesti naisten oikeuksia. Hän on yksi feminismin ”toisen aallon” tärkeimmistä ajattelijoista.

Cixous’n laaja kirjallinen tuotanto koostuu fiktiosta, jossa omaelämäkerralliset aiheet punoutuvat poeettis-filosofiseen etsintään, sekä esseistä ja näytelmistä, jotka ammentavat kirjallisuustieteestä, feministisestä teoriasta ja ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista.

Kirjoita! Kirjoittaminen on sinua varten, sinä olet itseäsi varten, ruumiisi kuuluu sinulle, tartu siihen.


Tilaisuus on kaikille avoin.

*

Aiemmin samana päivänä Arkadia-kirjakaupassa käydään keskustelua sukupuolentutkimuksesta otsikolla Mikä merkitys sukupuolentutkimuksella on tärkeissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä?

Ranskan instituutin järjestämässä tilaisuudessa on mahdollista keskustella kolmen tutkijan (Anne Berger, Tuija Pulkkinen ja Heta Rundgren) kanssa 8.5. klo 17.00 Arkadia Bookshopissa (Dagmarinkatu 5). Keskustelu käydään ranskaksi ja englanniksi.

Muusikon kumousliikkeet

Laura Wahlforsin väitöstutkimus 

Muusikon kumousliikkeet. Intiimin etiikkaa musiikin käytännöissä

tarkastetaan lauantaina 9.3.2013 klo 12 Helsingissä, Musiikkitalon Sonore-salissa.

Kustoksena toimii professori Anne Sivuoja. Vastaväittäjä on professori John Richardson Turun yliopistosta. 

 

Tutkijaliitto julkaisee väitöskirjan Episteme-sarjassaan. Lisätietoja: www.tutkijaliitto.fi

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa http://www.muto.fi.

Lue lisää

Vuoden Tiedekynä 2012

Tiede & edistyksessä julkaistu Ossi Naukkarisen artikkeli Tahdikkuus esteettis-eettisenä toimintaperiaatteena on saanut Koneen säätiön Vuoden tiedekynä 2012 -palkinnon. Tiede & edistys onnittelee! http://www.koneensaatio.fi/fi/apurahat/vuoden-tiedekyna/vuoden-tiedekyna-2012/

* * *

Koneen Säätiö myönsi 14. helmikuuta 25 000 euron suuruisen palkinnon tieteellisestä kirjoituksesta, jossa suomen kieltä on käytetty ansiokkaasti. Palkinto jaettiin kuuden kirjoittajan kesken. Voittajatekstit kertovat tuloeroista, Etelä-Euroopan maiden – etenkin Portugalin – negatiivisesta kategorisoinnista, tahdikkuudesta sekä nuorten osallisuudesta heitä koskevaan tutkimukseen.

Vuoden Tiedekynä 2012 -palkinnon saivat Heikki Hiilamo ja Olli Kangas artikkelistaan Väärien profeettojen jäljillä? Kahdeksan erää tuloerojen vaarallisuudesta (9 000 euroa), Leena Tervonen-Gonçalves ja Eriikka Oinonen artikkelistaan Vertailun valta (8 000 euroa), Ossi Naukkarinen artikkelistaan Tahdikkuus esteettis-eettisenä toimintaperiaatteena (5 000 euroa) ja Noora Pyyry artikkelistaan Nuorten osallisuus tutkimuksessa. Menetelmällisiä kysymyksiä ja vastausyrityksiä (3 000 euroa).

Vuoden Tiedekynä -palkinto jaetaan vuorovuosin humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja ympäristöntutkimuksen alan artikkelin tai kirjan kirjoittajalle. Tänä vuonna palkinto myönnettiin yhteiskuntatieteellisen alan kirjoituksesta, ja palkinnon saajat valitsi professori Antti Karisto. ”Suomenkielinen tieteellinen artikkeli on tärkeä väline kerrottaessa tutkimustyön tuloksista, vaikka laajalle onkin levinnyt se ajattelutapa, että tutkimukset pitää kirjoittaa englanniksi myös silloin, kun ne koskevat suomalaista yhteiskuntaa. Yhteiskuntatieteellinen tutkimus voi kuitenkin kadottaa kohdeherkkyyttään, jos siinä ei käytetä kohdeyhteiskunnan kieltä”, pohtii Karisto.

Vuoden Tiedekynä -palkinnolla Koneen Säätiö haluaa edistää suomenkielistä tieteellistä kirjoittamista ja tieteen tulosten saavutettavuutta sekä nostaa suomenkielisen tieteellisen kirjoittamisen arvostusta. Avoimen verkkojulkaisemisen myötä etenkin painettujen lehtien julkaiseminen on käynyt taloudellisesti yhä vaikeammaksi. Lisäksi kansainvälisten artikkelien painottaminen tutkijanuralla on näkynyt suomenkielisiin julkaisuihin tarjottujen artikkelien määrän laskuna.

Väitöstilaisuus: Lasten arjen ainekset

Elina Paju väittelee 1.3.2013 kello 12.00 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa aiheesta "Lasten arjen ainekset. Etnografinen tutkimus materiaalisuudesta, ruumiillisuudesta ja toimijuudesta päiväkodissa”. Väitöstilaisuus järjestetään Helsingin yliopiston päärakennuksen auditoriossa XV, Unioninkatu 34.

Vastaväittäjänä on professori Marja-Liisa Honkasalo, ja kustoksena professori Petri Ylikoski

Tutkijaliitto julkaisee väitöskirjan Episteme-sarjassaan. Lisätietoja: www.tutkijaliitto.fi

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa E-thesis -palvelussa.

* * *

Kirjaesittely

Päiväkodissa on: tuoleja, lattioita, jalkoja, kalapuikkoja, hiekkaa, lapsia, mekkoja, hiuksia, aikuisia, vessoja, lattioita. Ja monia, monia muita asioita. Päiväkotipäivän tapahtumakulkuihin osallistuvat nämä kaikki.

Lue lisää

Tieteellistä elämää

Frankfurtin kaupungin päätös myöntää tänä vuonna kuuluisa Adorno-palkinto Judith Butlerille on nostattanut vastalauseiden myrskyn monissa juutalaisjärjestöissä: muun muassa Saksan juutalaisten keskusneuvosto on julistanut Butlerin olevan antisemiitti ja vastustanut siksi palkinnon myöntämistä hänelle. Frankfurter Rundschau 11.9. 2012 ja Emma – das politische Magazin von Frauen 12.9. 2012 raportoivat, että noin 120 ihmistä osoitti mieltään Butlerin palkintoa vastaan samaan aikaan kuin hän piti kiitospuhettaan Frankfurtin Paulskirchessä (ja 15 ihmistä osoitti mieltään Butlerin puolesta toisella reunalla toria). Mistä on kyse?

Lue lisää

Sivu 4 / 4

Uusin lehti

kansi-2020-1

JULKAISIJA

Tutkijaliitto

Login Form