Ajankohtaista

Tero Toivasesta Tiede & edistyksen uusi päätoimittaja

 Päätoimittaja Tero Toivanen - Tiede & edistys

”Tarvitsemme laajan kirjon humanistisia ja yhteiskunnallisia tutkimusaloja ongelmien syvälliseksi ymmärtämiseksi.”


Valtiotieteen tohtori Tero Toivanen on valittu Tiede & edistyksen uudeksi päätoimittajaksi tammikuusta 2020 alkaen. Hän jatkaa oikeusfilosofian dosentti Ari Hirvosen työtä monitieteisen tiedejulkaisun luotsaajana. Historiaa ja poliittista taloutta tutkiva Toivanen työskentelee ympäristökriisien yhteiskunnallisiin vaikutuksiin keskittyvässä BIOS-tutkimusyksikössä ja Suomen Akatemian WISE-hankkeessa.

Uuden päätoimittajan johdolla Tiede & edistys kehittää monitieteistä otettaan ja pyrkii nostamaan kotimaisen tieteellisen debatin määrää ja tasoa. Tavoitteena on lehden muuttaminen avoimeksi tiedejulkaisuksi vuonna 2021.

Tiede & edistys on perinteikäs monitieteinen ja kriittinen tiedejulkaisu, joka on toiminut monipuolisen yhteiskuntatieteellisen, filosofisen ja humanistisen tutkimuksen alustana jo vuodesta 1976. Lehteä toimittaa päätoimittajan ja toimitussihteerin ohella monitieteinen ja tieteellisesti meritoitunut toimituskunta.

Päätoimittajan tavoite on kehittää lehteä aktiiviseksi monitieteiseksi keskusteluyhteisöksi. ”Tarkoituksena on lisätä esimerkiksi poliittisen talouden, historian ja yhteiskunnallisen ympäristötutkimuksen näkökulmia ja osaamista. Samalla pidämme kiinni lehden korkeatasoisesta yhteiskuntateorian muodostamisen perinteestä”, Toivanen toteaa.

Toivasen tutkimustyö taloudellisten ja ekologisten kysymysten parissa tarjoaa tukea aikakautemme polttaviin haasteisiin vastaamisessa.

”Aikaamme leimaavat vakavat taloudelliset, poliittiset ja ekologiset ongelmat. Tarvitsemme laajan kirjon humanistisia ja yhteiskunnallisia tutkimusaloja ongelmien syvälliseksi ymmärtämiseksi. Akuutista ekologisesta kriisistä huolimatta taloudellinen ja poliittinen ajattelu rakentuu edelleen totunnaisille olettamuksille siitä, miten yhteistä elämää tulisi järjestää. Uutta luova, radikaali ja hankala ajattelu rakentuu paljolti tieteenalojen ja teorioiden rajapinnoilla, ja juuri tällaiselle tutkimukselle ja ajattelulle Tiede & edistys pystyy tarjoamaan tilaa.”

Tiede & edistys on sitoutunut ylläpitämään suomenkielisen tieteellisen ajattelun perinnettä. Erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen alojen tutkijat tarvitsevat aikaa ja tilaa käsitellä kiistanalaisia kysymyksiä, synnyttää käsitteitä ja etsiä näkökulmia myös omalla äidinkielellään kriittisessä vuorovaikutuksessa ympäröivän tiedeyhteisön ja yhteiskunnan kanssa.

Tutkimusartikkelien lisäksi Toivanen haluaa tarjota tilaa laadukkaille ja ennakkoluulottomille puheenvuoroille, jotka tarttuvat ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin ja tiedepoliittisiin kiistoihin: ”Toimituksena pyrimme myös tietoisesti laajentamaan tällaisia puheenvuoroja kriittiseksi vuorovaikutukseksi kirjoittajien ja laajemman tiedeyhteisön kesken.”


Lehden tavoitteena on muuttua avoimeksi tieteelliseksi julkaisuksi vuoden 2021 alusta sekä nopeuttaa ja tehostaa toimitus- ja julkaisuprosessia. Edellytykset uudistukselle tarjoaa vuoden alussa toimitussihteerin tehtävissä aloittanut Kimmo Kallio, jolla on yli kymmenen vuoden kokemus niin akateemisista julkaisuista kuin muusta kustannusalasta.

Tiede & edistystä julkaisee vuonna 1976 perustettu monitieteinen tutkimustyön harjoittajien yhdistys Tutkijaliitto - forskarbundet i Finland ry. Lehden sisällöstä vastaa Tiede & edistyksen toimituskunta. Tutkijaliitto on Tieteellisten seurain valtuuskunnan sekä Tiedekustantajien liiton jäsen.

tiedejaedistys.fi

Lisätietoja

Tero Toivanen, päätoimittaja
Tiede & edistys
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Kimmo Kallio, toimitussihteeri
Tiede & edistys
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Pandemia - Tiede & edistyksen kirjoittajakutsu

 InteriorOfRedCrossHouseOfUSGeneralHospitalNewHavenCT-ca1918-LC20176686631

Lähetä meille lyhyt pandemia-aiheinen abstrakti 8.5.2020 mennessäKirjoittajakutsu
Pandemia-teemanumero

 
Maailmanlaajuisen pandemian puhkeamista oli ennakoitu jo pitkään. Silti koronavirus yllätti valtiot, poliittiset päättäjät, median, kansalaiset ja myös
tutkimusmaailman. Koronapandemia muuttaa merkittävästi käsityksiä talouden, valtioiden, globalisaation ja demokratian merkityksistä. Samalla se ravistelee perustavasti esimerkiksi uhkaavan ekokriisin seurauksena jo isossa murroksessa olleita kokemuksia ja käsityksiä maailmasta, ihmisten yhteiselosta sekä ihmisyhteisöjen ja luonnon vuorovaikutuksesta.

Koronapandemiasta kirjoitetaan parhaillaan valtavasti, ja uusia poliittisia ratkaisuehdotuksia ja teoreettisia näkökulmia ehdotetaan ja koetellaan päivittäin. Tällä hetkellä on hyvin todennäköistä, että pandemian aiheuttaa pahimman talouslaman sitten 1930-luvun. Poikkeustilan aiheuttaman talouden kriisin yhteiskunnallisia, poliittisia ja kulttuurisia kokonaisvaikutuksia voidaan toistaiseksi vain valistuneesti arvuutella. Selvää on, että pelkkä reagointi talouden tai poliittisen päätöksenteon ongelmiin ei riitä: kun pandemian on sanottu järisyttävän sekä liberaalin oikeusvaltion perustavia periaatteita että sen poliittista kulttuuria, tämän kokonaisvaltaisen yhteiskunnallisen murroksen ymmärtämiseksi tarvitaan uudenlaisia poikkitieteellisiä ja kokonaisvaltaisia näkökulmia.

*

Tiede & edistys liikkuu tiiviisti pandemiakriisin analysoinnin ja tutkimuksen virrassa kokoamalla yhteen Pandemia-teemanumeron. Kutsumme tarjottavaksi vertaisarvioitavia tutkimusartikkeleita (8000 sanaa) tai muita puheenvuoroja (max. 4000 sanaa), jotka tarttuvat koronan aiheuttamaan ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen muutokseen teoreettisesti ja käsitteellisesti kiinnostavista ja kriittisistä näkökulmista. Tervetulleita ovat niin teoreettiset kuin empiiriset tutkimukset ja katsaukset. Erityisesti kannustamme poikkitieteelliseen tarkasteluun, jossa ei tehdä lähtökohtaista eroa esimerkiksi talouden, yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tai filosofian näkökulmiin.

Kirjoittajille tarjotaan mahdollisuus julkaista tekstiensä varhaisempia versioita Tutkijaliiton ja Tiede & edistyksen blogissa. Blogi on ollut aktiivinen koronapandemian leviämisen ensimetreiltä saakka, ja tarkastelee kriittisesti erityisesti koronan herättämiä kansainvälisiä yhteiskuntateoreettisia puheenvuoroja. Myös osa numeroon päätyvistä teksteistä julkaistaan pääasiassa avoimesti Tiede & edistyksen -sivuilla.

Esittele näkökulmasi lyhyellä abstraktilla (max. 200 sanaa) ja lähetä se osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. perjantaihin 8.5.2020. mennessä. Ilmoitamme numeroon valituista teksteistä viimeistään 23.5. Vertaisarvioitavien ja pidempien puheenvuorotekstien lopullinen deadline on 16.8.2020.

Lisätietoja numeron toimittajilta:

Ari Korhonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Aleksi Lohtaja, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tero Toivanen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tiede & edistys: http://www.tiedejaedistys.fi/

Tutkijaliitto: https://tutkijaliitto.fi/

 

Pandemia - Tiede & edistyksen kirjoittajakutsu (2)

 InteriorOfRedCrossHouseOfUSGeneralHospitalNewHavenCT-ca1918-LC20176686631

Lähetä meille lyhyt pandemia-aiheinen abstrakti 8.5.2020 mennessäKirjoittajakutsu
Pandemia-teemanumero

 
Maailmanlaajuisen pandemian puhkeamista oli ennakoitu jo pitkään. Silti koronavirus yllätti valtiot, poliittiset päättäjät, median, kansalaiset ja myös
tutkimusmaailman. Koronapandemia muuttaa merkittävästi käsityksiä talouden, valtioiden, globalisaation ja demokratian merkityksistä. Samalla se ravistelee perustavasti esimerkiksi uhkaavan ekokriisin seurauksena jo isossa murroksessa olleita kokemuksia ja käsityksiä maailmasta, ihmisten yhteiselosta sekä ihmisyhteisöjen ja luonnon vuorovaikutuksesta.

Koronapandemiasta kirjoitetaan parhaillaan valtavasti, ja uusia poliittisia ratkaisuehdotuksia ja teoreettisia näkökulmia ehdotetaan ja koetellaan päivittäin. Tällä hetkellä on hyvin todennäköistä, että pandemian aiheuttaa pahimman talouslaman sitten 1930-luvun. Poikkeustilan aiheuttaman talouden kriisin yhteiskunnallisia, poliittisia ja kulttuurisia kokonaisvaikutuksia voidaan toistaiseksi vain valistuneesti arvuutella. Selvää on, että pelkkä reagointi talouden tai poliittisen päätöksenteon ongelmiin ei riitä: kun pandemian on sanottu järisyttävän sekä liberaalin oikeusvaltion perustavia periaatteita että sen poliittista kulttuuria, tämän kokonaisvaltaisen yhteiskunnallisen murroksen ymmärtämiseksi tarvitaan uudenlaisia poikkitieteellisiä ja kokonaisvaltaisia näkökulmia.

*

Tiede & edistys liikkuu tiiviisti pandemiakriisin analysoinnin ja tutkimuksen virrassa kokoamalla yhteen Pandemia-teemanumeron. Kutsumme tarjottavaksi vertaisarvioitavia tutkimusartikkeleita (8000 sanaa) tai muita puheenvuoroja (max. 4000 sanaa), jotka tarttuvat koronan aiheuttamaan ajankohtaiseen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen muutokseen teoreettisesti ja käsitteellisesti kiinnostavista ja kriittisistä näkökulmista. Tervetulleita ovat niin teoreettiset kuin empiiriset tutkimukset ja katsaukset. Erityisesti kannustamme poikkitieteelliseen tarkasteluun, jossa ei tehdä lähtökohtaista eroa esimerkiksi talouden, yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen tai filosofian näkökulmiin.

Kirjoittajille tarjotaan mahdollisuus julkaista tekstiensä varhaisempia versioita Tutkijaliiton ja Tiede & edistyksen blogissa. Blogi on ollut aktiivinen koronapandemian leviämisen ensimetreiltä saakka, ja tarkastelee kriittisesti erityisesti koronan herättämiä kansainvälisiä yhteiskuntateoreettisia puheenvuoroja. Myös osa numeroon päätyvistä teksteistä julkaistaan pääasiassa avoimesti Tiede & edistyksen -sivuilla.

Esittele näkökulmasi lyhyellä abstraktilla (max. 200 sanaa) ja lähetä se osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. perjantaihin 8.5.2020. mennessä. Ilmoitamme numeroon valituista teksteistä viimeistään 23.5. Vertaisarvioitavien ja pidempien puheenvuorotekstien lopullinen deadline on 16.8.2020.

Lisätietoja numeron toimittajilta:

Ari Korhonen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Aleksi Lohtaja, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Tero Toivanen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Tiede & edistys: http://www.tiedejaedistys.fi/

Tutkijaliitto: https://tutkijaliitto.fi/

 

Pääoma ja kapitalismi 2000-luvulla - teemanumeron kirjoittajakutsu

 paaoma kapitalismi nyse 1mt

Lähetä 200 sanan abstrakti 31.8.2020 mennessäKirjoittajakutsu
Pääoma ja kapitalismi 2000-luvulla
-teemanumero

Miltä näyttää aikamme kapitalismi sekä kapitalistinen yhteiskunta, ja miten pääoma kasautuu, käyttäytyy ja hallitsee 2000-luvulla? Millaisia pääomia ja kapitalismia koskevia määritelmiä on liikkeellä, ja miltä näyttävät pääoman toimintaa jäsentävät poliittisen talouden instituutiot sekä näihin kohdistuvat muutosvaatimukset? Miten tutkia pääomaa ja kapitalismia taloudellisten, poliittisten ja ekologisten kriisien keskellä?

Viime vuosikymmeniä on leimannut pääoman kiihtyvä kasautuminen huipulle. Kasautumista synnyttävä kapitalistinen järjestelmä näyttää tästä näkökulmasta voivan vahvasti. Toisaalta 2020-luvulla kapitalismin tulevaisuutta luonnehtii myös useampi kriisi. Kansainvälinen talous ei ole toipunut vuoden 2008 finanssikriisistä sitä edeltäneelle nopean talouskasvun uralle: kylmän sodan jälkeinen hyperglobalisaatiovaihe on ollut vaikeuksissa, ja koronapandemian povataan horjuttavan globaalin kapitalismin ihannetta lopullisesti. 

Samalla talouden rakennemuutokset ovat ajaneet liberaalin demokratian ja kapitalismin välisen suhteen hankaluuksiin. Kansallismielinen populistioikeisto on hyödyntänyt eriarvoisuuden kasvua ja haastaa itsestään selvänä pidettyjä liberaaleja arvoja ja demokratiaa. Taloudessa kansallismielisyyden ja autoritaarisuuden vahvistuminen näkyy kasvavana talousnationalismina ja kauppasotien uhkana. Aasiassa näyttää kehittyvän kapitalismin ja autoritäärisen vallan liitto.

Taloudellisten ja poliittisten kriisien rinnalla kapitalismia haastaa myös ekologinen kriisi. Kapitalismin materiaalisen perustan jatkuva laajeneminen on yhteydessä ilmastonmuutoksen ja elonkirjon ehtymisen kaltaisiin ekologisiin kriiseihin, jotka uhkaavat romuttaa ihmistalouksien toimintaedellytykset. Kapitalistisilta talouksilta vaaditaan nyt jotain ennenkuulumatonta: nopeaa hiilipäästöjen ja luonnonvarojen kulutuksen hillintää tilanteessa, jossa talouskasvun ylläpitäminen on muutenkin hankalaa.

On selvää, että nykykapitalismia ja tulevaisuuden pääomien kasautumista raamittavat kulttuurit ja instituutiot ovat 2000-luvulla hyvin erilaisia kuin menneillä vuosisadoilla, samoin niihin kohdistuvat poliittiset vaatimukset. Kriisien keskellä tulevat kiistanalaisiksi ja näkyviksi kapitalismin ja pääoman kaltaiset ”isot käsitteet”, jotka normaalioloissa hiipuisivat taustalle. Yhtäkkiä kapitalismia määritellään taas iltapäivälehdissä, twitter-keskusteluissa ja poliitikkojen ja yritysjohtajien kesäfoorumeissa. Käsitteet saavat uusia kilpailevia määrityksiä, jotka kehystävät pääomaan ja kapitalismiin kohdistuvia poliittisia vaatimuksia. 

Selvittääkseen kapitalismin nykytilaa Tiede & edistys kutsuu tekstitarjouksia Pääoma ja kapitalismi 2000-luvulla -teemanumeroon. Miltä kapitalismi ja pääoma näyttävät nyt? Ja millaisilla tutkimuksellisilla, käsitteellisillä ja teoreettisilla näkökulmilla 2000-luvun kapitalismia ja pääomaa voidaan lähestyä mielekkäästi ja paljastavasti?

Monipuolisessa teemanumerossa pääomaa ja/tai kapitalismia lähestytään tuoreista ja kiinnostavista näkökulmista. Kutsumme tarjottavaksi vertaisarvioitavia tutkimusartikkeleita (max. 7000 sanaa, sis. lähteet) tai muita puheenvuoroja (max. 3000 sanaa). Olemme kiinnostuneita sekä teoreettisista että empiirisistä tutkimuksista. 

Kirjoitukset voivat käsitellä esimerkiksi seuraavia aihekokonaisuuksia:

  • Pääoma- ja kapitalismikäsitysten muutokset ja kulttuurinen rakentuminen.
  • Pääoman ja kapitalismin määrittelyä sekä sääntelyä koskevat kiistat ja niiden poliittisuus.
  • 2000-luvun kapitalismia määrittävät instituutiot ja politiikka sekä niiden muutokset. 
  • Pääoman kasautumisen, talouskasvun, kapitalismin ja ympäristövaikutusten välinen suhde. 
  • Kapitalismi, liberalismin kriisi sekä autoritäärisyyden nousu.
  • Kapitalismi ja erilaiset rakenteellisen sorron muodot (esim. rasismi, sukupuoli, luokka).
  • Pääoman sekä ihmisliikkeiden, työvoiman ja siirtolaisuuden hallinta.
  • Kapitalismin jälkeiset tulevaisuudet.
  • Kapitalismin ja pääoman tutkimisen mahdollisuudet ja metodologiat.

Osana teemanumeroprosessia pyrimme koronan sallimissa rajoissa järjestämään mukaan valituille kirjoittajille loppuvuodesta 2020 Helsingissä seminaarin, jossa keskitytään käsikirjoitusten esittelyyn ja kriittiseen kommentointiin. Lopullisen teemanumeron ulkopuolelle jääneille kirjoittajille tarjoamme mahdollisuuden tarjota artikkeliaan vertaisarvioitavaksi Tiede & edistyksen myöhempiin numeroihin.

Aikataulu

Esittele näkökulmasi lyhyellä abstraktilla (max. 200 sanaa) ja lähetä se meille erillisellä verkkolomakkeella 31.8.2020 mennessä.

Ilmoitamme numeron työstöön mukaan valituista teksteistä viimeistään 18.9.2020 mennessä. Artikkeliehdotusten seminaarikäsikirjoitusten deadline on 22.11.2020. Seminaari järjestetään joulukuun alussa, tarkemmasta ajankohdasta tiedotetaan kirjoittajille erikseen ja koronatilanteen mukaisesti. Lopullisten vertaisarviointiin menevien kirjoitusten ja puheenvuorojen deadline on 15.1.2021.

Lisätietoja numeron toimittajilta:

Hanna Kuusela, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  

Tero Toivanen, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Vuoden Tiedekynä -palkinto Tiede & Edistyksen artikkelille

 

Vuoden Tiedekynä -palkinnon voittaja-artikkeli tarttuu ikäepäilyn kulttuuriin maahanmuuton hallinnassa


Koneen Säätiön 25 000 euron suuruisen Vuoden Tiedekynä -palkinnon saa tänä vuonna dosentti Anna-Maria Tapaninen artikkelillaan "Rajalla laboratoriossa: iän arviointia, iän määrittämistä ja ikämääräyksiä", joka on ilmestynyt Tiede & Edistys -lehden numerossa 3/2018.

Artikkeli käsittelee iän määrittämistä tilanteissa, joissa turvapaikkaa hakevilta nuorilta puuttuvat luotettavina pidetyt asiakirjat. Tapaninen osoittaa, kuinka viranomaiset kohtelevat epävarmaa tietoa iästä täysin varmana tietona, vaikka ikäanalyysit ovat kiistanalaisia ja niihin liittyy suurta tulkinnanvaraisuutta. Iän määrittelystä onkin tullut yksi työkalu Suomen tiukan turvapaikkapolitiikan noudattamisessa. Tiedekynä-palkinnon saajan valitsi 14 ehdokkaan joukosta emeritaprofessori Riitta Jallinoja.

"Iän arvioinnista ei ole aiemmin julkaistu yhteiskuntatieteellisiä tutkimuksia Suomessa eikä muuallakaan vaan ainoastaan kapea-alaisia selvityksiä. Artikkeli perustuu monipuoliseen haastatteluaineistoon ja kirjallisiin lähteisiin. Tapaninen on haastatellut maahanmuuttoviranomaisia, oikeushammaslääkäreitä ja geneetikkoja, kansalaisjärjestöjen asiantuntijoita ja asianajajia sekä asianosaisia. Lisäksi hän on tutkinut hallinnollisia dokumentteja ja oikeuden päätöksiä."

Lue palkintoperustelut kokonaisuudessaan sekä voittaja-artikkeli Koneen säätiön uutisesta.

Sivu 1 / 5

Login Form