Ajankohtaista

Muusikon kumousliikkeet

Laura Wahlforsin väitöstutkimus 

Muusikon kumousliikkeet. Intiimin etiikkaa musiikin käytännöissä

tarkastetaan lauantaina 9.3.2013 klo 12 Helsingissä, Musiikkitalon Sonore-salissa.

Kustoksena toimii professori Anne Sivuoja. Vastaväittäjä on professori John Richardson Turun yliopistosta. 

 

Tutkijaliitto julkaisee väitöskirjan Episteme-sarjassaan. Lisätietoja: www.tutkijaliitto.fi

Väitöskirjan tiivistelmä on luettavissa http://www.muto.fi.

Kirjaesittely:

 Mitä muusikko musisoidessaan tekee? Mitä sisältyy elävän äänen kuunteluun? Miten ääni muodostaa merkitystä? Kirjassa tarkastellaan musiikkia eettisesti kumouksellisena käytäntönä: tapana elää mielekästä elämää työstämällä oman ainutkertaisuuden suhdetta jaettuihin merkityksiin. Lähtökohtana on Julia Kristevan ja Roland Barthesin filosofinen käsitys taiteesta tällaisena etiikan käytäntönä, erityisesti Kristevan ajatus intiimistä kumousliikkeestä.

 Kristevan ja Barthesin prosessinomainen käsitys taiteesta haastaa näköaistin hallintaan perustuvaa metafysiikan traditiota ja tuo ääntä ja ruumiillisuutta filosofiaan. Intiimissä kumousliikkeessä korostuu feminiinisen arvo mahdollisuuksien alueena sekä sellainen ”naisen työ”, jota länsimaisen taidemusiikin tutkimusta pitkään hallinneen järki-, mieli- ja teoskeskeisen paradigman piirissä on väheksytty.

 Kirja jäsentää musiikin ja kirjallisuuden, kielen ja äänen suhteita uusilla tavoilla, jotka haastavat myös Barthesin ja Kristevan omien musiikkikäsitysten lukkiutuneet asetelmat. Muusikon kumousliikkeet tuo esiin musiikin mahdollisuuksia jäykkien kategorisointien vastustamiseen sekä esimerkiksi liikkuvaisten sukupuolisten ja seksuaalisten identiteettien rakentamiseen ja toteuttamiseen. Muusikko näyttäytyy siinä leikkisänä ja kapinallisena queer-subjektina, joka toteuttaa liikkuvaisia identiteettejä musiikin käytännöissä.

 Tutkimuksen analyyttisina tarttumapintoina toimivat Waltraud Meierin laulama Isolden transfiguraatio Peter Konwitschnyn ohjauksessa Wagnerin oopperasta Tristan ja Isolde, Robert Schumannin Kreislerianan harjoitteluprosessi, E. T. A. Hoffmannin tekstit Kreisleriana ja Kissa Murr sekä Denis Diderot'n dialogi Rameaun veljenpoika. Kirja liikkuu rohkeasti tieteiden- ja taiteidenvälisiä rajoja ylittäen musiikin- ja kirjallisuudentutkimuksen, filosofian sekä queer-tutkimuksenkin alueilla. Kirja on tarkoitettu taiteen- ja kulttuurintutkijoille, filosofeille sekä eri alojen taiteilijoille, taiteenharrastajille ja taidekasvattajille. Se ottaa kantaa musiikin harjoittamisen sekä laajemmin taiteen, taiteentutkimuksen ja taidekasvatuksen tehtäviin ja mahdollisuuksiin ajassamme.

 Laura Wahlfors on helsinkiläinen musiikin- ja kirjallisuudentutkija ja pianisti.

Tutkijaliitto. Episteme-sarja. ISBN 978-952-5169-92-8. Nid. n. 448 s. KL 78.1. 40 €.

Login Form