Ajankohtaista

TUTKIJALIITON KRITIIKKIKAHVILA ke 8.5. KLO 19.00

Tutkijaliiton ja t&e:n Kritiikkikahvilat jatkavat toukokuussa 2013 Antikvariaatti Sofiassa

(Vuorikatu 5, Helsinki).

Keskiviikkona 8.5 klo 19.00–20.30 Heta Rundgren ja Aura Sevón kertovat ranskalaisen toisen aallon feminismin keskushahmon, Hélène Cixous’n kirjoituksista, jotka on koottu heidän juuri suomentamaansa teokseen Medusan nauru ja muita ironisia kirjoituksia.

Keskustelun puheenjohtajana toimii Merja Hintsa.

*

Aiheesta:

Kirjailija, kirjallisuudentutkija ja feministisen ajattelun kehittäjä Hélène Cixous vaatii (koko)naisvaltaista

muutosta kieleen ja kirjoittamiseen. Manifestiksi kutsuttu feminismin klassikkoteksti ”Medusan nauru”

ja kokonaisuuden jälkimmäinen essee ”Purkauksia”, molemmat alkuaan vuodelta 1975, hahmottavat toisenlaista taloutta, kysyvät mitä olisi naiskirjoitus ja muotoilevat vaihtoehtoja hallintaan, rajaamiseen ja oma(isuude)n kartuttamiseen perustuville periaatteille.

Esseet limittyvät keskenään luoden uusia merkityksiä esimerkiksi naisellisuuden, toiseuden, äänen ja

kirjoittamisen välille. Sanoilla leikkien naiskirjoitus purkaa jähmeitä merkityksiä ja kyseenalaistaa yhdenmukaista länsimaista historiaa. Lukijan tehtäväksi jää jatkaa kirjoittamista ja kokeilla, millaista naiskirjoitus voisi olla.

Hélène Cixous on Paris 8 -yliopiston emeritaprofessori (englanninkielinen kirjallisuus, yleinen kirjallisuustiede ja sukupuolentutkimus). Hän opettaa yhä vuonna 1974 perustamassaan nais- ja sukupuolentutkimuksen laitoksessa ja on neljän vuosikymmenen ajan puolustanut aktiivisesti naisten oikeuksia. Hän on yksi feminismin ”toisen aallon” tärkeimmistä ajattelijoista.

Cixous’n laaja kirjallinen tuotanto koostuu fiktiosta, jossa omaelämäkerralliset aiheet punoutuvat poeettis-filosofiseen etsintään, sekä esseistä ja näytelmistä, jotka ammentavat kirjallisuustieteestä, feministisestä teoriasta ja ajankohtaisista yhteiskunnallisista aiheista.

Kirjoita! Kirjoittaminen on sinua varten, sinä olet itseäsi varten, ruumiisi kuuluu sinulle, tartu siihen.


Tilaisuus on kaikille avoin.

*

Aiemmin samana päivänä Arkadia-kirjakaupassa käydään keskustelua sukupuolentutkimuksesta otsikolla Mikä merkitys sukupuolentutkimuksella on tärkeissä yhteiskunnallisissa kysymyksissä?

Ranskan instituutin järjestämässä tilaisuudessa on mahdollista keskustella kolmen tutkijan (Anne Berger, Tuija Pulkkinen ja Heta Rundgren) kanssa 8.5. klo 17.00 Arkadia Bookshopissa (Dagmarinkatu 5). Keskustelu käydään ranskaksi ja englanniksi.

Login Form