Sisällysluettelo 1/1976

 

1 ”Tieteen politisoituminen”

6 Seppo Toiviainen Georg Lukács ja hänen suhteensa materialismiin

13 Yrjö-Paavo Häyrynen Korkeakoulukysymys, teesejä ja antiteesejä

20 Timo Linsiö & Raimo Lovio Neuvostoliiton 10. viisivuotissuunnitelma tieteen ja tekniikan kehityksestä

26 Jukka Gronow Leninin Imperialismi-teoksen syntyhistoriasta

34 Hannu Hartikainen Tieteestä välittömänä tuotantovoimana

44 Bruno Bärs Energiantuotannon uudet muodot

53 Suomen työväenliikkeen tutkimusperinteestä – Timo Kosten haastattelu

58 Yrjö Sirolan syntymästä 100 vuotta

Esittelyjä ja erittelyjä

62 Pekka Sulkunen Tiedepolitiikka ja tutkijan vastuu

65 Antti Hautamäki Porvarillisen tieteenfilosofian tyyppiesimerkki

68 Matti Viikari Raoul Palmgrenin ”Suuresta linjasta” uusi painos

70 Keijo Rahkonen Marxin ja Engelsin koko tuotanto julkaistaan

72 Ilkka Patoluoto Tieteellinen edistys ja idealismi

75 Vesa Oittinen Uusi filosofian oppikirja

76 Tieteellinen elämä

80 Abstraktit

Login Form