Sisällysluettelo 1/1978

 

1 Oikeisto – äärioikeisto – fasistit

6 Juha Manninen Koulutus- ja tiedeyhteisön autonomia

16 Tuomas Takala Fasistiset joukkoliikkeet marxilaisen tutkimuksen kohteena

29 Jukka Pekkarinen Keynesiläisyyden kriisi

39 Pekka Kosonen Keynesiläisyyden ajankohtaisesta merkityksestä

43 Lars D. Eriksson Lakipositivismi ja oikeuspositivismi

51 Pertti Karkama Tyypit ilman dialektiikkaa

Keskustelua

60 Kirsti Lagerspetz Aggressiopsykologian ongelmia

61 Teuvo Suominen Kommentti ympäristökeskusteluun

63 Yrjö Haila Lisämerkintöjä ympäristökeskusteluun

Esittelyjä ja erittelyjä

64 Juha Partanen & Kari Toikka Anti-Snellman. Paavo Haavikon ”Kansakunnan linjan” tarkastelua

68 Risto Alapuro & Heikki Sarmaja Nuijasota ja sen tausta

71 Markku Kurkinen & Jaakko Saraste Täytyykö geenimanipulaatiotutkimus kieltää?

74 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 2/1978

 

1 Vuoden 1968 kapina

5 Sakari Hänninen & Pekka Kosonen Talouden rakennetekijät ja kriisi

16 Jyrki Jyrkämä & Antti Kasvio Työttömyys sosiaalitieteellisen tutkimuksen kohteena

23 J. P. Roos Kriisi, elämäntapa, onnellisuus

29 A. S. Severtsov Evoluutioteoria ja dialektinen materialismi

38 Suomen ja Neuvostoliiton tieteellinen yhteistyö: ministeri Pekka Kuusen haastattelu

44 Uusi kansainvälinen talousjärjestys

45 Esko Antola Neljä vuotta UKTJ:n toteuttamisesta

49 Jyrki Käkönen Imperialismi ja UKTJ

54 Jan Otto Andersson Kehitysmaat ja kansainvälisen työnjaon kriisi

Keskustelua

58 Kari Toikka Poliittisen kriisin käsitteestä

Esittelyjä ja erittelyjä

63 Teuvo Räty & Bertel Ståhle Valtion tutkimusrahoitus ja nykyinen kriisi

67 Jorma Laurila Carl von Linné – suuri järjestäjä ja Flooran henkivartioston ylipäällikkö

70 Ilkka Norros Fysiikka ja usko

72 Vesa Oittinen Liedman ja Engelsin filosofia

75 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 3/1978

 

1 Edistyksellinen tutkimus Suomessa

5 Esa Sironen Brecht ja intellektuellit

18 Osmi Vilhu Suhteellisuusteoriasta – avaruuden ja ajan ongelmia

37 Keijo Rahkonen ”Teorian historiasta” Marxilla

40 Yrjö Engeström Koululaisten väkivaltainen käyttäytyminen kasvatustieteellisenä ongelmana

48 Klaus Holzkamp Marxin ”Pääoma” ja psykologian tieteellistyminen

Esittelyjä ja erittelyjä

55 Niklas Bruun & Hannu Perho Korkeakoululaitoksen kehitys ja alemman opettajakunnan asema

60 Olli Mäenpää Tutkijoiden oikeusturva Suomessa

63 Jukka Mäkinen ICM-78

64 Kaarlo Tuori Jyränki vastaan tasavallan presidentti

69 Pekka Sutela Aineisto Suomen talouspolitiikasta

71 Juha Manninen Kansainvälinen Hegel-seura

72 Hannu Sivenius Neuvostoliittolaista Platon-tutkimusta

74 Tutkintoasetusten antamisesta luovuttava

75 Tieteellinen elämä

Sisällysluettelo 4/1978

 

1 Tiede ja edistys

5 Kari Toikka Poliittisen hallitsemistavan käsitteestä

15 Markku Kivinen Valtioteorian salakäytävissä ja umpikujissa

25 Matti Piispa Pluralistisesta demokratiateoriasta

32 Pekka Sutela Yksityisajattelija, reaalinen sosialismi ja maailmahistoria: Rudolf Bahro taloustieteilijänä

41 Anja Koski-Jännes & Airi Hautamäki Ihminen kapitalismissa – Klaus Holzkampin ja Klaus Ottomeyerin haastattelut

Esittelyjä ja erittelyjä

60 Veikko Pietilä Tutkijakoulutuksen tila ja kehittämistarpeet

65 Antero Jyränki Yleiset opit ja erityiset ilmiöt

68 Raimo Blom Eriarvoisuus Puolassa ja Suomessa

69 Lauri Hannikainen Sotapropagandan kielto ja Suomi

73 Tieteellinen elämä

Login Form