Sisällysluettelo 3/1978

 

1 Edistyksellinen tutkimus Suomessa

5 Esa Sironen Brecht ja intellektuellit

18 Osmi Vilhu Suhteellisuusteoriasta – avaruuden ja ajan ongelmia

37 Keijo Rahkonen ”Teorian historiasta” Marxilla

40 Yrjö Engeström Koululaisten väkivaltainen käyttäytyminen kasvatustieteellisenä ongelmana

48 Klaus Holzkamp Marxin ”Pääoma” ja psykologian tieteellistyminen

Esittelyjä ja erittelyjä

55 Niklas Bruun & Hannu Perho Korkeakoululaitoksen kehitys ja alemman opettajakunnan asema

60 Olli Mäenpää Tutkijoiden oikeusturva Suomessa

63 Jukka Mäkinen ICM-78

64 Kaarlo Tuori Jyränki vastaan tasavallan presidentti

69 Pekka Sutela Aineisto Suomen talouspolitiikasta

71 Juha Manninen Kansainvälinen Hegel-seura

72 Hannu Sivenius Neuvostoliittolaista Platon-tutkimusta

74 Tutkintoasetusten antamisesta luovuttava

75 Tieteellinen elämä

Login Form