Sisällysluettelo 1/1980

 

1 Sakari Hänninen & Ilkka Tuominen Ovatko tieteen tunnukset muuttuneet?

3 Georg Henrik von Wright Hjalmar Magnus Eklund – muuan satavuotismuisto

13 Veikko Pietilä Yhteiskuntatiede ja yhteiskunnallinen käytäntö

21 Martti Siisiäinen Keskustelua Gramscin päällysrakenneteoriasta

36 Markku Filppula Kielitieteen positivismikeskustelusta

49 Renate Washner Kvanttimekaniikka ja materialismi

Keskustelua

54 Vesa Oittinen Vielä marxismista, rationalismista ja irrationalismista

57 Keijo Rahkonen Filosofiasta, luokkataistelusta ja Althusserista

59 Mikko Niemi Korkeakoulutus tutkimuksen kohteena

Esittelyjä ja erittelyjä

62 Jukka Pekkarinen Suomalaisen kapitalismin taloudellisista rakenteista

65 Timo Toivonen ”Suomalainen kapitalismi” – lopullinen esitys vai tutkimuksen alku?

67 Raimo Blom Meitä hallitaan

71 Pasi Falk Seksualiteetti ja valta

74 Tieteellinen elämä

80 Vuosikerta 1979

Login Form