Sisällysluettelo 3/1983

  • Tulosta

 

1 Juha Manninen Dialektiikan ylistys

6 Jeja-Pekka Roos Yhteiskunnan muutos ja arkielämä

16 Marja Holmila ”Minä en ainakaan kutsu ketään toveriksi” – SAK-laisen ammattiyhdistysliikkeen elämäntapatoimintakokeilu

25 Jorma Kalela Ihmiset kirjoittavat oman historiansa – Paperiliiton historiahanke

37 Veli-Pekka Lehto Syöpätutkimuksen kasvun kontrolli: perustutkimuksen, teorian ja prevention suhteista

Esittelyjä ja erittelyjä

44 Anja Koski-Jännes & Marja-Leena Honkasalo Tutkijanainen, ura ja tiedeyhteisö

45 Pyöreän pöydän keskustelu naistutkijoiden asemaa koskevasta mietinnöstä

52 Bam Björling Jos puolet tutkijoista olisi naisia

55 Mikko Tawast Kaunokirjallisuuden kääntämisen teorian kehityspiirteitä Neuvostoliitossa

60 Pasi Falk E. T. (Elämäntapa) Kaukialassa

64 Markku Kivinen Valtiovallan tieteellinen valtaaminen

66 Veikko Pietilä Raha, laki, valtio ja antiikin filosofia

70 Eeva Maija Viljo Kalevalan sankarit kuvataiteessa

73 Kari Sallamaa Runeberg ja vapauden rajat

Keskustelua

77 Esa Itkonen Pragmatistisesta totuuskäsitteestä

78 Tieteellinen elämä