Sisällysluettelo 1/1985

 

1 J. P. Roos Homo academicus

7 Richard Stites Kommuunikokeilut ja niiden loppu Venäjän vallankumouksessa (1917–34)

22 Raimo Lovio Teollisuuden murros OECD-maissa

39 Ritva Saarelainen Kehitysmaat ja ravinto – N. W. Pirien haastattelu

47 Pasi Falk & Jukka Gronow Ravintotiede ja ruokahalun disiplinointi

Esittelyjä ja erittelyjä

54 Martin Kusch Villi vai ideaali diskurssi? Diskurssianalyysin (Foucault) ja diskurssietiikan (Habermas) suhteesta

65 Pertti Haapala & Panu Pulma Historiallinen näkökulma sosiaalipolitiikkaan

68 Timo Kortteinen Suomalaiset zoomissa

Keskustelua

70 Simo Aho Postmodernia etsimässä

73 Tieteellinen elämä

78 Tavaramarkkinat

Login Form