Sisällysluettelo 2/1989

  • Tulosta

 

81 Sara Heinämaa Naiset ja tekoäly

86 Jürgen Habermas Yksilöllinen tahdonmuodostus: Mikä on tarkoituksenmukaista, mikä hyvää ja mikä oikeudenmukaista?

96 Yrjö Haila Ekohistorialliset kaudet eli alkuperäisluontoa etsimässä

107 Matti Peltonen Ylioppilaat, kansa ja suomalainen vallankumous. Risto Alapuron haastattelu

Esittelyjä ja erittelyjä

118 Risto Niemi-Pynttäri Luontoon kätkeytynyt valta – Heidegger rikkomassa länsimaista itsevarmuutta

122 Marianne Liljeström-Skarp Neuvostoideologia naisen emansipaatiosta ja Neuvostoliiton poliittiset käytännöt

126 Matti Vartiainen Tekoäly ja kognitiotiede

129 Tapani Kelomäki ”Pää”

132 Risto Eräsaari Pekka Kososen positioita

135 Kimmo Kevätsalo Tehtaasta studioon ja takaisin tehtaaseen

137 Esa Sironen Vihreä Jeesus?

139 Mika Böök Vapauttava lukukokemus

141 Jaana Lähteenmaa Rockin sotku?

143 Arto Tiihonen Liikuntakulttuurin kolmiloikka: suoritus, terveys, kokemus

145 Dan Steinbock Yleisradiotelevision supisuomalainen lehto

Keskustelua

149 Jussi Vähämäki Suhteellisen toimintavapaasta kollektiivisesta unohtamisesta: Kommentti Juha Siltalalle

158 Tieteellinen elämä