Sisällysluettelo 1/1990

 

1 Pekka Jalkanen Jazzkulttuurin murros ja populaarimusiikin maailmankuvan muutos

3 Vesa Kurkela Ihannekansa ja hillitty hilpeys. Kansanlaulusovitukset idealistisen kansanomaisuuden heijastumana

13 Heikki Laitinen Rock taiteena, taidemusiikki elämänmuotona

25 Erik Olin Wright Mitä on analyyttinen marxismi?

38 Jussi Kotkavirta Kriittinen teoria ja etiikka. Skeptisiä huomautuksia diskurssietiikasta

Esittelyjä ja erittelyjä

55 Helmi Järviluoma Kansanmusiikkiliikkeen elementit katosta lattiaan

60 Eero Tarasti ”Väinön kannel” ja ”Lauluiloa nuorisolle” – Kurkelan myytit ja oppositiot

64 J. P. Roos Verkonkutoja

67 Elina Katainen Näkökulmia työläisnaisten historiaan

70 Raimo Parikka Vallankaappauksen myytit ja pelot v. 1944–1948

Keskustelua

74 Tieteellinen elämä

Login Form