Sisällysluettelo 2/1990

 

81 Yrjö Haila Onko yliopistolla syytä juhlaan?

84 J. P. Roos Suomalaisen sivistyneistön vararikko

89 Raija Julkunen Ylikypsä vai keskeneräinen hyvinvointivaltio?

98 Pertti Alasuutari Moderni persoona halun subjektina

111 Riitta Turunen Lyotard ja oikeudenmukaisuus

122 Martin Kusch Tieteellinen tieto ja valta

Esittelyjä ja erittelyjä

137 Jussi Vähämäki Kadonneen aarteen metsästyksestä eksaktiksi tieteeksi

142 Erik Olin Wright Huomautuksia Kivisen luokkateoriaan

147 Tuomo Alasoini Työn uusia rationaliteetteja etsimässä

148 Jorma Pohjanen Mitä on aika?

151 Liisa Tainio Naiset naisten puheesta

153 Riitta Oittinen Kyökin puolelta kotitalousneuvontaan

155 Päivikki Halla-Aho Oppikirja älylliseen seikkailuun?

Keskustelua

157 Tieteellinen elämä

Login Form