Sisällysluettelo 3/1990

161 J. P. Roos Kaupungin arvot

165 Mikael Sundman Vad med det offentliga stadsrummet?

170 Anne Haila Sirkuscity

182 Kirsi Saarikangas Asunto: kieli, käytäntö ja sukupuoli

193 Tuomas M. S. Lehtonen Puhutusta kirjoitettuun. Keskiaikaisesta merkkiteoriasta, kirjallisuudesta ja yhteiskunnasta

Esittelyjä ja erittelyjä

212 Timo Kalanti Toisteisuus, merkitys ja arkkitehtuurin kriisiytyminen

218 Antti Hautamäki Ajatuksia tekoälystä (Sara Heinämaa – Ilkka Tuomi: Ajatuksia synnyttävät koneet)

222 Jari Aro Sosiologia, metafysiikka, nostalgia (Pertti Töttö: Sosiologia teoriana modernista yhteiskunnasta)

225 Anna Maria Viljanen-Saira Freud ja villit (Sigmund Freud: Toteemi ja tabu)

228 Ilpo Helén Tekstien maailma (Juri Lotman: Merkkien maailma)

230 Tapani Hietaniemi Ensimmäinen suomalainen kokonaisesitys vieraasta kulttuurista ja sivilisaatiosta (Tauno-Olavi Huotari – Pertti Seppälä: Kiinan kulttuuri)

233 Panu Pulma Verikenttien tenho (Peter Englund: Pultava)

234 Päivi Kosonen & Leena Laaksonen Universaali kokemus naiskirjallisuuden ongelmana (Marja-Liisa Nevala (toim.): Sain roolin johon en mahdu)

236 Asko Mäkelä Rakkaus romantiikkaan (Kimmo Sarje: Romantiikka ja postmoderni)

Keskustelua

238 Tieteellinen elämä

Login Form