Sisällysluettelo 1/1991

 

1 Olli Järvinen Suomen ympäristöuhkat 2017

6 Yrjö Haila Olli Järvinen 1950–1990

8 Georg Henrik von Wright Eino Kailan monismi

20 Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila & Juha Sihvola Aristoteles ja elämän laatu kehistysmaissa. Martha Nussbaumin haastattelu

34 Kari Palonen Nimillä politikointi yliopistossa

Esittelyjä ja erittelyjä

51 Sari Näre Mario Erdheimin etnopsykoanalyysi ja yhteiskunnallisen tiedostamattoman tuotanto

56 Helena Saarikoski Kansanperinne ja naiset (Aili Nenola & Senni Timonen (toim.): Louhen sanat)

58 Ilkka Niiniluoto Ihminen kulttuurieläimenä (Matti Kamppinen, Pasi Laihonen & Timo Vuorisalo (toim.): Kulttuurieläin)

60 Päivi Korvajärvi Sukupuolikäytännöt ja työn arviointi (Joan Acker: Samanarvoinen työ)

63 Tapani Hietaniemi Eurooppa ja Aasia esiteollisen maailman pauloissa (Patricia Crone: Pre-industrial Societies)

68 Jorma Sappinen ”Kadonneen realistisuuden metsästäjä” (Uskali Mäki: Studies in Realism and Explanation in Economics)

70 Ari Nieminen Kapitalismin muutos ja ”radikaalin reformismin” mahdollisuudet (Joachim Hirsch: Kapitalismus ohne Alternative?)

Keskustelua

74 Tieteellinen elämä

Login Form