Sisällysluettelo 3/1993

  • Tulosta

 

193 J. P. Roos Keskustelu Pierre Bourdieun kanssa

197 Hans-Jørgen Schanz Aikakauden kulttuurinen nimikirjoitus – teesejä lue tiivistelmä

202 Simo Knuuttila Filosofiasta ja olemisen yleisestä järkevyydestä lue tiivistelmä

206 Hannu Sivenius Deleuze & Guattari

208 Gilles Deleuze & Felix Guattari Mitä filosofia on? lue tiivistelmä

216 Juha Manninen Postmoderni etiikka lue tiivistelmä

225 Sami Pihlström Richard Rortyn "postfilosofia" ja realismin ongelma

Esittelyjä ja erittelyjä

243 Jukka Gronow Kritiikin mittapuun ongelma Marxilla ja pääoman antimoraalinen välinpitämättömyys (Georg Lohmann: Indifferenz und Gesellschaft. Eine Kritische Auseinadersetzung mit Marx)

248 Jari Kauppinen Jälkisanat jälkisanoista (Nicholas Royle (ed.): Afterwords)

251 Mikko Lehtonen Pojat epäilevät isiään (Erkki Vainikkala: Oppinut taikina. Kirjoituksia kirjallisuuden teoriasta, kielestä ja kulttuurista)

254 Erkki Niiranen Johdatus tekoälyyn (Eero Hyvönen & Ilkka Karanta & Markku Syrjänen (toim.): Tekoälyn ensyklopedia)

257 Maaria Seppänen Inkavaltio ja hyvien hallintotapojen taito (Martti Pärssinen: Tawantinsuy. The Inca State and Its Political Organization)

259 Juha Sihvola Amerikan ihmeitä (Risto Heiskala: Onko Amerikka totuus Euroopasta?)

262 Marjatta Rahikainen Leikki leikkinä (Bo Lönnqvist: Ting, rum och barn)

266 Tieteellinen elämä