Sisällysluettelo 1/1998

 

1 Jukka Gronow "In food we do not trust". Kulutuksen vaarat ja riskit lue tiivistelmä

11 Mikko Jauho & Turo-Kimmo Lehtonen Paha bakteeri, hyvä äiti ja normaaliperhe vuosisadan vaihteen suomalaisessa terveysvalistuksessa lue tiivistelmä

126 Mikko Salmela Suomalaisen moraalifilosofian vuosisata lue tiivistelmä

Kolumni

46 Yrjö Haila Geeni(e)n tarina(t)

Esittelyjä ja erittelyjä

54 Outi Laari Puhetta toisten puolesta (Järvinen ym. [toim.]: Muukalaiset; Dahlgren ym.[toim.]: Vähemmistöt ja niiden syrjintä)

59 Susanna Myllylä Nairobi – eurooppalaisena Afrikassa (Kervanto, Nevanlinna: Interpreting Nairobi)

65 Jakke Holvas Mistä kohtaamisen sutenöörit tulevat? (Vähämäki: Elämä teoriassa)

69 Markku Koski Uutta estetiikkaa rappaamassa (Shusterman: Taide, elämä ja estetiikka)

72 Kirsi Saarikangas Ikonografiasta semiotiikkaan – ja takaisin (Kuusamo: Tyylistä tapaan)

76 Pasi Pyöriä Informaatioajan verkostot (Castells: The Rise of the Network Society)

79 Tieteellinen elämä

83 Kimmo Sarje Numeron taitelija: Henry Wuorila-Stenberg

Sisällysluettelo 2/1998

 

85 Erik Allardt Teknologiaretoriikka suomalaisen todellisuuden konstruoimisen välineenä lue tiivistelmä

96 Klaus Eder Onko "todellisuus" todella? Realismi ja konstruktionismi ympäristösosiologiassa lue tiivistelmä

110 Sara Heinämaa Tieteestä ja vastuusta. Fenomenologisia näkökulmia eurooppalaisuuteen lue tiivistelmä

121 Heikki Mikkeli Voiko metafysiikkaa paeta? Otto Neurathin ensyklopedismi ja David Mitranyn funktionalismi lue tiivistelmä

Kolumni

137 Ilpo Helén Halu ja tiedontahto

Esittelyjä ja erittelyjä

142 Päivi Mehtonen Retoriikkaa tieteissä ja tieteiden välissä (Palonen ja Summa [toim.]: Pelkkää retoriikkaa; Palonen: Kootut retoriikat)

147 Tiina Onikki Politiikan pyhät perheet (Lakoff: Moral Politics)

151 Markku Koivusalo Mahdoton lapsi etiikan ja politiikan mahdollisuusehtona (Ojakangas: Lapsuus ja auktoriteetti)

158 Markku Lehtinen Teoreettisen katseen kritiikkiä (Kupiainen: Heideggerin ja Nietzschen taidekäsitysten jäljillä)

162 Erkki Vettenniemi Urheilusirkuksen uhma ja tuho (Hemánus: Doping, hyvä vihollinen; Puhakainen: Kesytetyt kehot)

166 Tieteellinen elämä

171 Kimmo Sarje Numeron taitelija: Olli Marttila

Sisällysluettelo 3/1998

 

173 Immanuel Kant Tiedekuntien riitely lue tiivistelmä

186 Jari Aro Verkosto yhteiskuntatieteellisenä metaforana lue tiivistelmä

198 Kirsi Saarikangas Suomalaisen kodin likaiset paikat lue tiivistelmä

Kolumni

221 Jan Blomstedt Häpeän ja syyllisyyden muodonmuutoksia

Esittelyjä ja erittelyjä

228 Petteri Värtö Minän moraali ja sukupuolen esitys. Butlerin performanssi Goffmanin näyttämöllä

241 Jari Kauppinen Maurice Blanchot: anarkistin viimeistä viimeisin sana (Blanchot: Les intellectuelles en question; Blanchot: Pour l'amitié; Blanchot: Päivän hulluus; Bruns: Maurice Blanchot. The Refusal of Philosophy; Hill: Maurice Blanchot)

250 Risto Eräsaari Beckin neljä uutta kirjaa (Beck: Was ist Globalisierung?; Beck [toim.]: Kinder der Freiheit; Beck [toim.]: Politik der Globalisierung; Beck [toim.]: Perspektiven der Weltgesellschaft)

257 Jouko Nurmiainen Euroopan kulttuurihistorian keskiaikaisilla lähteillä (T. M. S. Lehtonen [toim.]: Keskiajan kevät. Kirjoituksia eurooppalaisen kulttuurin juurista)

263 Tieteellinen elämä

267 Kimmo Sarje Numeron taitelija: Marjatta Hanhijoki

Sisällysluettelo 4/1998

 

265 Timo Kaitaro Kuvittelu ja kielen alkemia – surrealismin kielellinen mielikuvitus lue tiivistelmä

276 Riikka Jokinen Levinas ja il y a – eli kun moderni subjekti ei saakaan unta lue tiivistelmä

287 Marke Europaeus Bipolaarisuus ja sukupuoliero – voiko etiikan subjekti olla sukupuolinen? lue tiivistelmä

304 Merja Hintsa Toisen ajattelun tragediasta lue tiivistelmä

Kolumni

316 Giorgio Agamben Maanpakolaisuuden politiikka

Esittelyjä ja erittelyjä

322 Markku Koivusalo Sukututkijan jäämistö (Foucault: Il faut défendre la société; Han: L'ontologie manquée de Michel Foucault; Hänninen ym.: Biovallan kysymyksiä)

334 Juha Manninen Analyytikot spekuloijien kimpussa (Korkman ym.: Filosofian historian kehityslinjoja)

338 Kauko Pietilä Metodia substanssin kustannuksella (Fairclough: Miten media puhuu)

340 Eeva Luhtakallio Seikkailijasosiologin käsikirja (Maffesoli: Du nomadisme)

343 Mikko Myller Feodaaliherrojen feodaali-ideologia (Hietaniemi ym.: Feodalismi)

346 Risto Kangas Niklas Luhmann (1927–1998)

348 Tieteellinen elämä

352 Kimmo Sarje Numeron taitelija: Kimmo Kaivanto

Login Form