Sisällysluettelo 1/1999

 

1 Jakke Holvas Runsaskätisen hyvä elämä. Talouden rajasta Aristoteleella lue tiivistelmä

15 Anita Seppä Ruumiin ja puheen etiikka Jean-Paul Sartren ja Emmanuel Levinasin ajattelussa lue tiivistelmä

35 Ilona Reiners Elokuva, historia ja ruumiin muisti lue tiivistelmä

Kolumni

47 Esa Kirkkopelto Yritys Brechtin ajattelemiseksi

Esittelyjä ja erittelyjä

52 Markku Koivusalo Seksuaalisuuden symposium: puheenvuoroja Michel Foucault'n Seksuaalisuuden historiasta

53 Kai Eriksson Dispositiivit foucault'laisessa genealogiassa

55 Heini Hakosalo Puhu ja pelastu. Tunnustus Seksuaalisuuden historiassa

57 Markku Koivusalo Foucault'n giljotiini

59 Johanna Oksala Mikä on Foucault'n sukupuoli?

61 Tuija Pulkkinen Seksistä sukupuoleen. Eroon seksistä pohjoismaisittain eli Foucault-käännösten politiikka

65 Mauno Pere Minuusteknologiat: Foucault'n kolmas vaihe

66 Mika Ojakangas Fasismin paluu?

67 Pia Sivenius Foucault'n kuvateksti

69 Jussi Vähämäki Kommunikaatio elämysyhteiskunnassa

72 Eva Maria Korsisaari Uutta etiikkaa ja erilaista utopismia. Luce Irigarayn kanssa matkalla tulevaan

83 Tieteellinen elämä

88 Kimmo Sarje Numeron taitelija: Zhao Shaoruo

Sisällysluettelo 2/1999

 

89 Kari Saastamoinen Esteettinen poliittinen filosofia lue tiivistelmä

101 Mika Ojakangas Liberalismi, demokratia ja totaalinen valtio. Carl Schmitt representaation ja identiteetin välissä lue tiivistelmä

121 Sulevi Riukulehto Taloustieteilijät ja varhainen luonnonsuojelu Yhdysvalloissa lue tiivistelmä

Kolumni

132 Yrjö Haila Luonnontieteet ja kulttuuri

Esittelyjä ja erittelyjä

141 Jussi Vähämäki Politiikka, media ja auktoriteetti lue tiivistelmä

152 Sami Santanen Kiistelty Arvostelukyvyn kritiikki

157 Jakke Holvas Järki hoi älä jätä! (Sihvola: Toivon vuosituhat; Saastamoinen: Eurooppalainen liberalismi)

163 Elisa Heinämäki Uhrauksen kauneus (Bataille: Noidan oppipoika)

171 Tieteellinen elämä

176 Kimmo Sarje Numeron taitelija: Kain Tapper

Sisällysluettelo 3/1999

 

177 Ulrich Beck Kosmopoliittinen perspektiivi – toisen modernin sosiologiasta lue tiivistelmä

200 Ilpo Helén Vapautuva nainen orgasmologian teatterissa lue tiivistelmä

216 Risto Heiskala Merkityksen merkitys. Saussure, Peirce ja fenomenologinen sosiologia lue tiivistelmä

Kolumni

233 Mika Ojakangas Yritys kodin poliittiseksi filosofiaksi

Esittelyjä ja erittelyjä

239 Markku Koivusalo Tragedian politiikasta

253 Outi Pasanen Derrida ja psykoanalyysi: kyllä ja ei, ilman synteesiä (Hintsa: Mahdottoman rajoilla)

259 Tieteellinen elämä

264 Antti Kuparinen Numeron taitelija: Santeri Tuori

Sisällysluettelo 4/1999

 

265 Alessandro Dal Lago Epähenkilöt lue tiivistelmä

290 Holger Weiss Jihad: sota ja rauha sunnalaisen islamin teoriassa lue tiivistelmä

306 Tiina Arppe Georges Bataille ja silvottu yhteisöllisyys lue tiivistelmä

Kolumni

323 Markku Koivusalo Eurooppalaiset vastatulet ja amerikkalainen vapaapalokunta

Esittelyjä ja erittelyjä

334 Janne Malkki Nykykulttuurin soturiunelmia

337 Aleksanteri Suvioja Tirpitz, Mestari

341 Pasi Pyöriä Luonteen korroosio uudessa kapitalismissa

345 Tieteellinen elämä

348 Numeron taitelija: Kimmo Sarje

Login Form