Sisällysluettelo 2/2003

 

97 Markku Koivusalo Kuka muistaisi toiminnan miehiä? lue tiivistelmä

119 Paul-Erik Korvela Miksi Machiavelli järkytti? lue tiivistelmä

130 Kai Eriksson Verkostojen topologiasta ja metaforiikasta lue tiivistelmä

144 Jaana Parviainen Kinestesia ja matematisoitu liike. Galilein, Aristoteleen ja Husserlin liikekäsitysten jäljillä lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

159 Jari Kauppinen Dogmatismista ja lastentaudeista fenomenologiassa (Juha Himanka: Se ei sittenkään pyöri. Johdatus mannermaiseen filosofiaan)

168 Juha Himanka Onko fenomenologialla yhä asiaa? (Die erscheinende Welt, Klaus Heldin juhlakirja)

170 Tuija Pulkkinen Foucault, fenomenologi? (Johanna Oksala: Freedom in the Philosophy of Michel Foucault)

179 Jussi Vähämäki Voimaton vasemmisto (Mika Ojakangas: Kenen tahansa politiikka)

187 Tieteellinen elämä

192 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Tero Kiiskinen

Login Form