Sisällysluettelo 1/2006

 

1 Søren Kierkegaard Esipuhe lue tiivistelmä

5 Malin Grahn Kierkegaardin esipuhe ei millekään

7 Roberta Sassatelli Kiistanalaiset tavarat. Tavaraistumisen ja tavaran statuksesta luopumisen rajoista lue tiivistelmä

27 Markku Koivusalo Ajattelun hajautunut aineellisuus lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

57 Marja-Liisa Honkasalo Täälläolo, toimijuus, mahdollisuus – näkökulmia Ernesto de Martinon ajatteluun

70 Pasi Väliaho Valokuvan aika. (Mika Elo: Valokuvan medium)

74 Markus Termonen Pikku pala reaalista (Slavoj Žižek: Ideologian ylevä objekti)

78 Hanne Ahonen Näkökulmia musiikkiin. (Torvinen & Padilla [toim.]: Musiikin filosofia ja estetiikka)

81 Jukka Mikkonen Halpamaisen väittelijän käsikirja. (Arthur Schopenhauer: Taito olla ja pysyä oikeassa)

83 Tieteellinen elämä

88 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: JP Kaljonen

Login Form