Sisällysluettelo 1/2010

 

3 Michel Foucault ”Sanat ja asiat”

9 Markku Koivusalo Ihmisen kuolema I. Ihmistieteet vailla ihmistä lue tiivistelmä

47 Pajari Räsänen Abrahamin ironia, allegoria ja kirjallisuuden alkuperä: Kierkegaardin Pelko ja vavistus, Derridan Donner la mort lue tiivistelmä

65 Jaakko Kuosmanen Arvopluralismi liberalismin perustana lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

76 Jouni Huhtanen Muutama sana yhteiskuntatieteistä ja ”tieteen kriisistä”

80 Elisa Heinämäki Jumalallista änkytystä. Mystinen kokemus ja moraalinen fantasia Eckhartilla ja Musililla (Mestari Eckhart: Sielun syvyys)

87 Tieteellinen elämä

90 Yrjö Haila Numeron taiteilija: Ossi Somma

Sisällysluettelo 2/2010

 

91 Jussi Backman Johdatukseksi Martin Heideggerin vuoden 1935 luentoihin lue tiivistelmä

107 Miika Luoto Historia ja äärellisyys. Heideggerin olemisen ajattelusta lue tiivistelmä

121 Marko Gylén Mahdollisuus ja ei. Heideggerin, Nancyn ja Figalin painotuksia olemisen vapaudesta lue tiivistelmä

141 Annikki Niku ”Tahdon että olet.” Huoli ja rakkaus Heideggerin ajattelussa lue tiivistelmä

Kolumni

159 Marja Häyrinen-Alestalo Tieteen puolustamisen sietämätön vaikeus

166 Tieteellinen elämä

170 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Pauno Pohjolainen

Sisällysluettelo 3/2010

 

171 Kimmo Sarje Arkkitehdin melankolia. Prologi

175 Kimmo Sarje Staden som konstverk. Sitte ja Brinckmann Gustaf Strengellin innoittajina lue tiivistelmä

187 Markku Koivusalo Ihmisen kuolema II. Antihumanistin esteettinen politiikka lue tiivistelmä 

225 Kalle Puolakka Naturalismi, metafora ja Rortyn kirjallisuusfilosofia lue tiivistelmä

Kolumni

241 Jukka Kekkonen Yliopistouudistuksen taustoja: kommentti keskusteluun

Esittelyjä ja erittelyjä

249 Antti Gronow Yhteiskunnan valtava vatupassi (Richard Wilkinson & Kate Pickett: The Spirit Level. Why Equality is Better for Everyone)

251 Miira Tuominen Mitä on antiikin filosofia? (Pierre Hadot: Mitä on antiikin filosofia?)

255 Tieteellinen elämä

258 Yrjö Haila Numeron taiteilija: Bo Haglund

Sisällysluettelo 4/2010

 

259 Ari Hirvonen Demokratia: katu ja tehdas poliittisen kiistan näyttämönä lue tiivistelmä

277 Susanna Lindberg Tietämättömän opettajan oppitunti lue tiivistelmä

285 Kristian Klockars Poliittinen ontologia ja tasa-arvo Rancièren ajattelussa lue tiivistelmä

Kolumni

292 Yrjö Haila Ajattelun dynaamisuudesta

Esittelyjä ja erittelyjä

305 Antti Gronow Uskontotieteilijä astuu ulos kaapista (Ilkka Pyysiäinen: Jumalaa ei ole)

309 Markku Koivusalo Nykypäivän Odradek eli ”Huomenna isä leikkii” (Jussi Vähämäki: Itsen alistus)

317 Semi Purhonen Kulttuuri, luokka ja distinktio brittiläisittäin (Tony Bennett, Mike Savage, Elizabeth Silva, Alan Warde, Modesto Gayo-Cal & David Wright: Culture, Class, Distinction)

327 Tiina Arppe Median rituaalit ja moderni pyhyys. Kuoliko Michael Jackson pyhän uhrikuoleman? (Johanna Sumiala: Median rituaalit)

334 Tieteellinen elämä

338 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Uno Ullberg

Login Form