Sisällysluettelo 4/2012

 

287 Mika Ojakangas Miksi Sokrates on todellinen poliitikko? Erēmos aporos länsimaisen eettis-poliittisen subjektin paradigmaattisena figuurina lue tiivistelmä

303 Miira Tuominen ”Pyydä häntä seuraamaan minua niin pian kuin mahdollista” – Platonin Faidon (60c–63c) itsensä surmaamisesta lue tiivistelmä

320 Ilpo Helén Leirillä. Agamben ja aikalaisanalyysi lue tiivistelmä

Esittelyjä ja erittelyjä

339 Jussi Vähämäki Viran arkeologiaa

344 Antti Gronow Ilmeisen sietämätön vetovoima (DUNCAN J. WATTS: Everything is obvious – once you know the answer)

351 Elisa Heinämäki Unelma arkkitehtuurista (G. K. CHESTERTON: Oikea oppi)

355 Arto Laitinen Murhenäytelmä laidunmaalla, merellä ja ilmassa (Kiista yhteismaista. Garrett Hardin ja selviytymisen politiikka)

358 Janne Kurki Paras suomalainen Heidegger-tutkimus kautta aikain (TERE VADÉN: Heidegger, Žižek ja vallankumous)

366 Kimmo Sarje Numeron taiteilija: Larisa Zvezdotshetova

Login Form