Kirjoittajille

Tietoja lehdestä ja ohjeita kirjoittajille

Käsikirjoitukset

 

Tiede & edistys noudattaa niin sanottua referee-menettelyä. Tutkimusartikkelit julkaistaan vertaisarvioinnin perusteella. Käytössä on anonymisoitu referee-prosessi, jossa kaksi ulkopuolista arvioijaa antaa kirjallisen lausunnon käsikirjoituksesta ennen kuin se hyväksytään julkaistavaksi. Kirjoitukseen voidaan esittää muutoksia, jotka kirjoittajan edellytetään tekevän. Lopullisen päätöksen julkaisusta tekee päätoimittaja yhdessä toimituskunnan kanssa. Toimituskunta voi myös arvioida, ettei käsikirjoitus sovellu julkaistavaksi lehdessä eli Tiede & edistys ei ole oikea foorumi artikkelille. Julkaistavat tekstit valitaan tieteellisin perustein.

Tieteellisten artikkeleiden lisäksi Tiede & edistys -lehdessä julkaistaan kirja-arvioita, katsauksia ja kolumneja. Esittelyjä ja erittelyjä -osioon tarjotut kirja-arviot ja katsaukset sekä kolumnit käsitellään myös lehden toimituskunnassa. Myös esseemuoitoiset tekstit ovat tervetulleita lehteen.

 

Oikolukuohjelmalla tarkistetut käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostona doc-, txt- tai rtf-muodossa lehden toimitussihteerille. Kirjoittajatiedot (oppiarvo, virka-asema­ ja toimipaikka sekä yhteystiedot) kirjoitetaan kansilehdelle

Kuviot ja taulukot toimitetaan myös erillisinä tiedostoina.

Englanninkielinen tiivistelmä (noin sata sanaa), jonka yhteydessä on myös artikkelin otsikko englanniksi, ja suomenkielinen tiivistelmä lähetetään muista artikkeleista kuin kolumneista, keskusteluartikkeleista ja kirja-arvosteluista.

Julkaistun artikkelin kirjoittajalle lähetetään viisi lehden numeroa. Esittelyjä ja erittelyjä -osion kirjoittajat saavat kolme lehden numeroa.

Julkaisuehdot

Tiede & edistys -lehdessä julkaistaan pääsääntöisesti ainoastaan ennen julkaisemattomia tekstejä, ei siis esimerkiksi jo verkkosivuilla tai muissa medioissa aiemmin julkaistua materiaalia. Painettuun Tiede & edistys -lehteen hyväksytty aineisto julkaistaan myöhemmin myös verkkoversiona kustantajan valitsemalla palvelimella sekä tietokannassa ja tietopankeissa kustannussopimuksen mukaisesti. Tällä hetkellä Tiede & edistys -lehden artikkelit julkaistaan verkkoversiona vuoden viiveellä Elektra-julkaisupalvelun kautta. Kirjoittajalla säilyy oikeus päättää artikkelin muokkauksesta tai kääntämisestä muulle kielelle samoin kuin oikeus käyttää artikkelia tai sen osaa muussa julkaisussa (esim. väitöskirjassa) pyytämällä tähän lupaa lehden päätoimittajalta.

Kirjoittajalla säilyy oikeus päättää artikkelin muokkauksesta tai kääntämisestä muulle kielelle samoin kuin oikeus käyttää artikkelia tai sen osaa muussa julkaisussa pyytämällä tähän lupaa lehden päätoimittajalta (esim. väitöskirjassa).

Sallimme kirjoittajille myös vertaisarvioidun käsikirjoituksen, ei kuitenkaan julkaistun (taitetun ja toimitetun) artikkelin, rinnakkaistallentamisen vapaasti saatavaksi sähköiseen julkaisuarkistoon.

 

Tekstin muotoilu

Käsikirjoitus tulee laatia ilman tekstinkäsittelyohjelmien asettelutoimintoja, tekstiä ei pidä muotoilla eikä tavuttaa. Kappaleiden väliin jätetään yksi tyhjä rivi, ei siis käytetä sisennyksiä tms. Tekstiä ja otsikoita ei lihavoida eikä alleviivata, korostettavat sanat kursivoidaan, kuten myös tekstissä mainitut teosten nimet sekä vieraskieliset sanat.

Lähdeviitteet merkitään tekstiin sulkeisiin seuraavasti: ”[...] (Beck 1999, 21).” Kun viitataan useampaan edeltävään virkkeeseen, viite merkitään omaksi lauseekseen: ”[...]. [...].” (Beck 1999, 21–24.) Elektronisiin lähteisiin viitataan samoin kuin muihinkin kirjallisiin lähteisiin. Vaikka sivunumeroita ei yleensä pystytäkään mainitsemaan, on pyrittävä tarkkaan ilmaisuun. Tekstin sisäisiin viittauksiin merkitään mahdollisuuksien mukaan kirjoittajan nimi sekä päivitysvuosi.

Suorat lainaukset merkitään lainausmerkeillä, jos niiden pituus on kaksi virkettä tai vähemmän. Pidemmät lainaukset kirjoitetaan omaksi kappaleekseen. Lainaukset suomennetaan.

Loppuviitteitä vältetään. Kun niitä tarvitaan ja käytetään yllä suositeltuja tekstinkäsittelyohjelmia, voidaan viitetoimintoa käyttää normaalisti. Mikäli tekstinkäsittelyä ei ole tehty suositelluilla ohjelmilla, numeroidut loppuviitteet on sijoitettava tekstin loppuun tavallisena tekstinä. Loppuviitteet otsikoidaan nimellä viitteet.

Kirjallisuusluettelo otsikoidaan nimellä Kirjallisuus. Kirjallisuusluettelossa ilmoitetaan kirjoittajan suku- ja etunimi, julkaisuvuosi, teoksen nimi, kustantaja ja kustantajan kotipaikka sekä käännöksistä myös kääntäjän nimi. Kokonaisen teoksen nimi kursivoidaan, artikkelien nimet laitetaan lainausmerkkeihin. Artikkeleista ilmoitetaan myös sivunumerot. Esim. Benjamin, Walter (1989) ”Pariisi 1800-luvun pääkaupunki”. Suom. Keijo ja Ossi Rahkonen. Teoksessa Jussi Kotkavirta ja Esa Sironen (toim.) Moderni/postmoderni. Tutkijaliitto, Helsinki, s. 43–57 tai Roman-Lagerspetz, Sari (2011) ”Althusser ja subjektin ongelma”. Tiede & edistys 36:1, 1–18. Internet-lähteistä ilmoitetaan kirjoittaja, vuosiluku, dokumentin otsikko, www-osoite sekä vierailupäivämäärä. Kirjoittajan nimen puuttuessa ilmoitetaan sivuston ylläpitäjä. Jos näiden lisäksi halutaan ilmoittaa muita tietoja (esim. alkuteoksen nimi ja julkaisuvuosi) laitetaan se hakasulkeisiin muiden tietojen jälkeen.

Kursivointia käytetään julkaistujen kirjojen ja lehtien nimistä itse tekstissä, loppuviitteissä sekä kirjallisuusluettelossa. Jos viitataan suomentamattomaan teokseen ja halutaan käyttää siitä suomenkielistä nimeä, teoksen nimi laitetaan lainausmerkkeihin. Vieraskieliset sanat ja ilmaukset kursivoidaan.

Tiede & edistyksen toimituksen osoite on Fredrikinkatu 23 D 4 00120 Helsinki, puhelinnumero 045-3590810 ja sähköpostiosoite Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

 

Login Form