Vertaisarviointi

Tiede & edistys noudattaa vertaisarvioinnissaan anonymisoitua referee-menettelyä. Tutkimusartikkelit julkaistaan vertaisarvioinnin perusteella.

Kaksi ulkopuolista arvioijaa antaa kirjallisen lausunnon käsikirjoituksesta ennen kuin se hyväksytään julkaistavaksi. Kirjoitukseen voidaan esittää muutoksia, jotka kirjoittajan edellytetään tekevän.

Tiede & edistys noudattaa TSV:n Vertaisarvioitu-tunnuksen ehtoja, Suomen tiedekustantajien liiton vertaisarviointiohjeita sekä Tutkimuseettisen neuvottelukunnan Hyvä tieteellinen käytäntö -periaatteita.

 va tunnus 21

Login Form