Uusin numero

Tiede & edistys 3/2020 - Pandemia I

Pääkirjoitus

203 Ari Korhonen, Aleksi Lohtaja, Tero Toivanen: Mitä pandemiavuonna tapahtui? Lue teksti

Tutkimusartikkelit

Summary in English

212 Stefano Canali & Saana Jukola: Näyttöön perustuvan pand emiapolitii kan haaste Lue teksti

234 Tuukka Brunila & Mattias Lehtinen: Sota virusta vastaan: kansallisvaltion poliittisesta ontologiasta pandemian aikana Lue teksti

252 Eveliina Heino & Hanna Kara: Lapsiperheiden vanhempien kuvaukset saadusta sosiaalisesta tuesta poikkeusolojen aikana Lue teksti

Puheenvuorot

267 Olivia Maury, Daria Krivonos, Minna Seikkula & Elisabeth Wide: Vuosi, jolloin kaikki muuttui ja kaikki pysyi ennallaan: Elämää ylläpitävä työ ja voitontavoittelu COVID-19 pandemian aikana LUE TEKSTI
276 Katariina Mäkinen: Koronakriisi, lapsuuden instituutiot ja luokka LUE TEKSTI
282 Hiski Haukkala: Ennakoinnin ja kokonaisturvallisuuden mallimaa kohtaa koronaviduksen: Missä Suomi onnistui ja missä epäonnistui? LUE TEKSTI
291Markku Sippola: Kansallinen selviytyminen koronakriisistä ja hyvinvointivaltion rooli LUE TEKSTI

Esittelyjä ja erittelyjä

299 Miika Kabata: Aktiivisen kansallisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan puolustuspuhe LUE TEKSTI 

etukansi-3-2020

Login Form