Tiivistelmät - Abstracts

Heterotopia ja profanaatio. Michel Foucault ja Giorgio Agamben tilan poliittisuuden uudelleen muotoilijoina

Kysymys tilasta ja sen suhteesta valtaan on keskeinen teema Michel Foucault'n ajattelussa. Tilan ja vallan välinen suhde on keskeinen myös Giorgio Agambenin poliittisessa filosofiassa. Sekä Foucault’n kuvailemat vallan institutionaaliset ilmenemismuodot että Agambenin kuvailemat biopoliittiset käytännöt osoittavat, kuinka tilan käyttö, hallinta ja kontrolli ovat keskeisiä poliittisen toiminnan kannalta. Esitämme tässä artikkelissa, että Foucault’n ja Agambenin tutkimukset tilan ja vallan välisestä suhteesta täydentävät toisiaan. Tämä näkyy kahdella tavalla. Ensinnäkin Agambenin leiri moderniteetin nomoksena täydentää tapaa, jolla Foucault on luonnehtinut panoptikon-mallia modernin vallan pohjapiirustuksena. Toiseksi Foucault ja Agamben nostavat esiin heterotopian sekä profanaation käsitteet, joiden kautta he kehittävät vaihtoehtoisia tilallisia muodostelmia. 

Heterotopia and Profanation. Michel Foucault and Giorgio Agamben on Politics of space

The question of space and its relation to power is a crucial theme in understanding the work of Michel Foucault. The relations between space and power also appears in Giorgio Agamben’s oeuvre. In this article we argue that Foucault and Agamben share certain spatial questions and their similarities should be acknowledged. First, both of them understand politics of space through certain apparatuses of power, especially through concepts of panopticon and camp. Secondly, we suggest that in Foucault’s and Agamben’s thought the concepts of heterotopias and profanation operate as a counterstrategical theoretical mediums which seek to challenge sacred nature of the politics of space.

Login Form