Tiivistelmät - Abstracts

Julkinen taide ja Deweyn kokemuksellinen demokratiakäsitys. John Adamsin On the Transmigration of Souls

Kehitän artikkelissa John Deweyn estetiikan ja yhteiskuntafilosofian keskeisten ajatusten pohjalta näkemyksen julkisesta taiteesta. Artikkelissa julkisen taiteen koetaan kykenevän synnyttämään sellaista ihmisten välistä yhteisöllisyyden tunnetta, jota Dewey pitää perustavana hyvinvoivalle demokraattiselle yhteiskunnalle. Asetan artikkelissa kehittämäni deweyläisen käsityksen vastakkain sellaisten julkista taidetta koskevien käsitysten kanssa, joissa sen yhteiskunnallinen merkitys liitetään sen esimerkkitapausten kykyyn ravistella ihmisten arkista maailmaa. Diana Borosin hiljattain esittämä käsitys ”näkemyksellisestä julkisesta taiteesta” toimii artikkelissa pääasiallisena esimerkkinä tällaisesta tulokulmasta. Amerikkalaissäveltäjä John Adamsin 9/11-terrori-iskujen muistoksi säveltämä On the Transmigration of Souls muodostaa tärkeän taustan artikkelissa esitetylle deweyläiselle käsitykselle julkisesta taiteesta.

Public Art and Dewey’s Democratic Experience. The Case of John Adams’s On the Transmigration of Souls

This article develops a theory of public art on some central ideas of John Dewey’s aesthetics and social philosophy. It is argued that public artworks are important sources of the kind of sense of community that Dewey sees as foundational for healthy democratic societies. The Deweyan account of public art developed in the paper will be contrasted to theories, which ground the value of public artworks on a more disruptive aesthetics and which see them as powerful means of shaking people’s everyday lives. Diana Boros’s recent treatment of what she calls ”visionary public art” will be the main specimen of this sort of approach in the paper. The Deweyan understanding of public art will be illuminated and defended with help of a reading of John Adams’s On the Transmigration Souls, a piece Adams composed in emory of the victims of 9/11.

Login Form