Tiivistelmät - Abstracts

Euron ristiriidat ja Saksan talousmalli

Euroalueen talousongelmista syytetään laajalti itse yhteisvaluuttaa ja siihen liittyviä talouskurisääntöjä. Artikkeli tarkastelee yhteisvaluuttajärjestelmän kehitystä yhteydessä tiettyyn tuotannon ja yhteiskunnallisten valtasuhteiden järjestämisen tapaan, jota kutsutaan ”Saksan malliksi”. Erityisesti nykyisen talouskriisin aikana tätä mallia, jonka keskeisiä piirteitä ovat jo toisesta maailmansodasta alkaen vientikilpailukyvyn ylläpitäminen matalan palkkatason sekä epäsuorien työvoimamenojen leikkaamisen kautta, on pyritty levittämään koko euroalueelle. Rahalla ja keskuspankilla on tässä mallissa ollut keskeinen asema jo Saksan liittotasavallan perustamisesta lähtien, mutta ei muista taloudellisista suhteista irrallisena tai erotettavissa olevana instituutiona vaan työvoiman hallintaan ja tuotannon organisointiin liittyvänä valtasuhteena.   

 The Contradictions of Euro and the German Model

The common currency itself has been widely blamed for the economic problems of the Euro­zone. This article examines the development of the common currency in relation to a certain mode of production and mode of organisation of power relationships that is called ”the German model”. Essential characteristics of this model are low wage levels and cuts in indirect labour costs that are used to improve export competitiveness, and especially during the present economic crisis there have been continuous attempts to apply the model to the Eurozone as a whole. Money and central banking have had a central role in this model since the Federal Republic of Germany was established, but their role cannot be interpreted only as a separate institution but as a means of governing the labour force and organising production.  

Login Form