Tiivistelmät - Abstracts

Asuntovelka – alistamisen vai vapauden tekniikka?

Asuntolaina on läpi kapitalismin historian toiminut yhtäältä keinoa sitoa työntekijöitä paikoilleen ja taata työvoiman saatavuus, toisaalta se on tarjonnut työläiselle mahdollisuuden kasata varallisuutta enemmän kuin pelkästään palkkatyön avulla olisi ollut mahdollista. Asuntolainoituksella on ollut myös hyvin keskeinen merkitys rahajärjestelmän kehityksessä viime vuosikymmeninä, kuten asuntolainoista muodostetuista johdannaisista liikkeelle lähtenyt talouskriisi osoittaa. Artikkelissa tutkitaan, miten asuntolainaa työvoiman hallinnan tekniikoiden sekä toisaalta työläisen itsenäisyyden halun risteyskohtana pitäisi käsitteellistää. Toisaalta tarkastellaan, millä tavoin asuntolainan ja omistusasumisen merkitys sekä taloudelliset vaikutukset esimerkiksi varallisuuden jakautumiseen sekä rahajärjestelmän luonteeseen ovat muuttuneet 1970-luvulta lähtien siirryttäessä fordistisesta palkkatyöyhteiskunnasta tieto- affekti- ja palveluvetoiseen, globaaliin kapitalismiin.

 

Housing debt – technique of domination or technique of freedom?

 

Through the history of capitalism housing loan has functioned as a means of restricting the mobility of workers and to guarantee the availability of labour force, but it has also offered the workers a possibility to accumulate wealth. Housing loans have also had an important role in the development of the financial and monetary system in the last decades. The current economic crisis also had its origin in housing loan derivatives. The article examines, how housing loan as a focal point or crossing point between techniques of governing the labour force and the worker’s desire for economic independence should be conceptualised. On the other hand the article how the meaning of housing loan and owner-occupied housing and their economic impacts (to e.g. distribution of wealth and the monetary system) have changed since the 1970s with the transformation of economy from the fordist salarial society to global capitalism where knowledge, affects and services have a central role.

Login Form