Tiivistelmät

Yllättymisiä: antroposkenen paranoia ja tiedon tilanteinen ongelma

Antroposeeni on käsitteenä ja tapahtumana nyrjäyttänyt yhteiskunnallisen tulkinnan sijoiltaan ja pakottanut luonnon tuhon ja tuotannon kysymykset sen keskiöön. Hegemonisena käsitteenä antroposeeniin ei voi olla viittaamatta. Se jäsentää ajattelua uusiksi kontekstista toiseen: muodostuu episteeminen yhteisö, antroposkene, jossa tiedetään epokaalisesti, globaalisti ja realistisesti. Tämän artikkelin tavoitteena on kyseenalaistaa usein episteemisessä mielessä ongelmattomaksi tulkittua antroposeenitietoa feministisen tietoteorian avulla. Erityisesti Donna Harawayn ja Eve Sedgwickin käsitteisiin nojaten kuvaan antroposkeneen sisältyviä totalisoivia ja paranoideja tietämisen käytäntöjä, jotka tietävät antroposeenin maailman vääjäämättömyyksiä täyteen ja suojaavat tiedon itsensä kritiikiltä. Nämä ovat antroposeenitiedon episteemisiä taakkoja, sen mukanaan kantamaa ongelmaista perintöä. Vastaavasti tilanteisista ja reparatiivisista tietämisen tavoista löytyy keinoja seurata tietoa sen käytännöissä ja liikkeissä. Herkistyminen yllättymisille tarjoaa yhden mahdollisen reitin antroposeenien tietämiseksi toisin, niin että tieto pidetään ongelmana ja eettisen toiminnan kenttänä.

Surprises: Anthroposcenic Paranoia and the Situated Problem of Knowledge

The Anthropocene has wrenched social sciences from conventional trajectories and forced political-ecological questions into spotlight. As a hegemonic notion, the Anthropocene moves transcontextually, rearranging diverse knowledges into a performative epistemic community. This Anthroposcene is characterised by powerful imaginaries as well as unproblematised epistemic burdens. I seek to shed light on these epistemic burdens through the use of feminist theories of knowledge. The work of Donna Haraway and Eve Sedgwick provide particularly apt ways to question the totalisations and paranoias of epochal, global and realist knowing. As a counter-positioning, I propose a situated problematic of knowledge that opens up ethical-political possibilities.

Login Form