Tiivistelmät

Kuinka tehdä filosofiaa? Onko sokraattinen menetelmä edelleen ajankohtainen?

Filosofian voi katsoa alkaneen Platonin dialogeista. Varhaisten dialogien keskusteluissa filosofi Sokrates erottuu muista henkilöistä tietämättömyydellään. Alkuperäisessä muodossa filosofia alkaa tietämättömyydestä, mutta onko tällainen ideaali edelleen ajankohtainen? Tietomme on antiikin ajoista kehittynyt sekä määrältään että luotettavuudeltaan. Samalla filosofiaa on ryhdytty tekemään lähtien tiedosta ja tavoitellen järkevää kokonaisnäkemystä tutkimustuloksista. Onko filosofian päämäärä vaihtunut tietämättömyydestä tiedon kokonaisuuden hallintaan vai olisiko meidän edelleen Sokrateen tavoin tavoiteltava tietoisuutta tietämättömyydestämme?

How to do philosophy? Is the Socratic method still topical?

We can trace philosophy back to Plato’s dialogues. In the early dialogues, Socrates stands out as a person who does not know. Thus, in its original sense, philosophy starts from ignorance and questioning, but can this model still be relevant? Our knowledge base has grown immensely since Antiquity from the point of view of both quantity and quality. Philosophy today seems to build on knowledge and aim at an overall view of research results rather than to aim at ignorance. Should we still think that philosophy should start from realization of our own ignorance?

Login Form