Tiivistelmät

Moottorikelkka poronhoitokulttuurin muutoksena

Teknologisoitumista on pidetty yhtenä merkittävimmistä tekijöistä kulttuurien muutoksessa arktisella alueella. Yksi keskeisin selitysmalli arktisten kulttuurien teknologisoitumiskehityksestä on ollut Pertti J. Pellon lanseeraama ajatus moottorikelkkavallankumouksesta. Moottorikelkkavallankumousteesin mukaan moottorikelkan käyttöönotto poronhoidossa sai aikaan porotalouden elinkeinorakenteen, poronhoitokulttuurin ja poronhoitajayhteisön kokonaisvaltaisen muutoksen. Moottorikelkkavallankumousteesiä on voimakkaasti kritisoitu muun muassa siksi, että se ylikorostaa Arktisten kulttuurien teknologisoitumisen negatiivisia vaikutuksia. Tässä artikkelissa otetaan moottorikelkkavallankumousteesi kriittiseen tarkasteluun. Toisin kuin aiemmat moottorikelkkavallankumousta kriittisesti arvioineet tutkijat, tässä ei tarkastella, millainen mahdollisuus tai mahdottomuus moottorikelkka on ollut poronhoidon jatkuvuudelle Suomen Lapissa. Toimijaverkostoteoreettista analyysiä kannattelee, millainen poronhoidon muutos moottorikelkka on? Artikkeli osoittaa, että moottorikelkka muutti poronhoidon perustojaan myöten. Moottorikelkan muutosvoimaisuudesta poronhoidolle ei siten voi kiistellä, mutta se miten kulttuurien muutos ymmärretään, on olennaisempi kysymys, jos halutaan ymmärtää teknologisoitumisen ja sosiaalisen muutoksen välistä dynamiikkaa.

The snowmobile as a change in reindeerculture

Technologization has been considered as a key element in the recent development of Arctic cultures. One of the most influential ways to analyze the significance of technology in cultural changes in North has been based on the concept of “snowmobile revolution”, first introduced by Pertti J. Pelto. According the thesis the snowmobile brought about a comprehensive change of reindeer herding. It affected to the economic, cultural and social structures of the livelihood. Pelto’s thesis has also been criticized, as it seems to overemphasize the negative effects of the change snowmobile brought about. In this article we examine the thesis critically as well, but unlike previous critics, we don’t focus on the possible positive or negative effects the vehicle generated. Instead, we seek to understand what kind of change snowmobile has been for reindeer herding, i.e. what is the reindeer herding it created as a crucial part of the network of actors. Through the case of reindeer herding we analyze the general dynamics of technology and cultural change.

Login Form