Tiivistelmät - Abstracts

”Pyydä häntä seuraamaan minua niin pian kuin mahdollista” – Platonin Faidon (60c–63c) itsensä surmaamisesta

Platonin Faidonin lopussa Sokrates juo myrkkymaljan ja kuolee. Dialogi myös sisältää keskustelun itsensä surmaamisen oikeutuksesta ja herättää kysymyksen, surmasiko Sokrates itsensä. Hän päätti vakaasti suostua kuolemantuomioonsa, vaikka ystävät tarjosivatkin pakomahdollisuutta Kritonissa. Toisaalta tuomio voidaan katsoa pakottavaksi syyksi, johon mukautuminen sulkee Sokrateen kuoleman itsensä surmaamisen ulkopuolelle. Alistuiko Sokrates siis pakkoon eikä valinnutkaan kohtaloaan vapaasti? Argumentoin artikkelissani, että jännite valinnan ja pakon välillä säilyy läpi dialogin ja että myös itsensä surmaamisen oikeutusta koskeva keskustelu päättyy tuloksettomana aporiaan, neuvottomuuteen. Samansuuntaisia johtopäätöksiä oikeutuskeskustelusta on esitetty aiemminkin tutkimuskirjallisuudessa, mutta argumentin monet yksityiskohdat ovat jääneet vaille huomiota. Lisäksi nostan kysymyksen Sokrateen kuolemasta itse aiheutettuna uudella tavalla tarkastelun keskiöön.

”Tell him to follow me as quickly as possible” – Plato’s Phaedo (60c-63c) on taking one’s life

At the end of Plato’s Phaedo, Socrates drinks the hemlock and dies. The dialogue also contains a discussion of the justification of taking one’s life and the whole raises the question of whether Socrates killed himself. He chose to comply with his death sentence despite the friends’ exhortation to escape. However, Socrates can also be argued to have acted under coercion. He was convicted to death, and this would seem to exclude the possibility that his death was self-inflicted. I argue that the tension between freedom and coercion remains in the dialogue, and that both the discussion concerning the demarcation of self-inflicted death and its justification end inconclusively. Similar conclusions about the justification discussion have been presented earlier but, I argue, the argument’s many important details have been ignored. In addition, I focus in a new way on the question of whether or not Socrates’ death was self-inflicted.

Login Form